piraeus bank

Περιβαλλοντική Διαχείριση

Αγαπημένα

Περιβαλλοντική Διαχείριση


Η Μονάδα Περιβάλλοντος οργανώνει την παρακολούθηση και τη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με τις δραστηριότητες της Τράπεζας με στόχο τη μείωσή τους. Πιο συγκεκριμένα, με ευθύνη της Μονάδας Περιβάλλοντος συλλέγονται δεδομένα, σε τακτά χρονικά διαστήματα, από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Τράπεζας και εισάγονται στη Βάση Δεδομένων Υπολογισμού Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος. Στη συνέχεια εξάγονται συμπεράσματα που αποτυπώνουν την περιβαλλοντική επίδοση της Τράπεζας σύμφωνα με ειδικούς δείκτες, τίθενται νέοι στόχοι και σχεδιάζονται καινούργια προγράμματα περαιτέρω μείωσης του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.