piraeus financial holdings

Περιβαλλοντική Διαχείριση

Αγαπημένα

Περιβαλλοντική Διαχείριση


Η Μονάδα ESG οργανώνει την παρακολούθηση και τη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με τις δραστηριότητες της Τράπεζας με στόχο τη μείωσή τους. Πιο συγκεκριμένα, με ευθύνη της Μονάδας ESG συλλέγονται δεδομένα, σε τακτά χρονικά διαστήματα, από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Τράπεζας και εισάγονται στη Βάση Δεδομένων Υπολογισμού Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος. Στη συνέχεια εξάγονται συμπεράσματα που αποτυπώνουν την περιβαλλοντική επίδοση της Τράπεζας σύμφωνα με ειδικούς δείκτες, τίθενται νέοι στόχοι και σχεδιάζονται καινούργια προγράμματα περαιτέρω μείωσης του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.