Ανοιχτή Επικοινωνία

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, η σταθερή πορεία του Ομίλου Πειραιώς προς το μέλλον εδραιώνεται μέσα από τα άρτια και σύγχρονα κανάλια επικοινωνίας, την έγκαιρη και έγκυρη διάχυση της πληροφορίας και της γνώσης.

Αναγνωρίζοντας την αξία της ανοιχτής, άμεσης κι αμφίδρομης επικοινωνίας, έχουμε δημιουργήσει πολλαπλά κανάλια ενημέρωσης και επικοινωνίας, τα οποία συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε και να εμπλουτίζουμε.

Μερικά από αυτά τα κανάλια είναι:

 • Εσωτερικό δίκτυο intranet, όπου δημοσιεύονται όλα τα νέα για τον Όμιλο, λειτουργικά και μη.
 • Connected, το νέο ψηφιακό σημείο επικοινωνίας των εργαζομένων του Ομίλου Πειραιώς, απ’ όπου κι αν βρίσκονται.
 • Εσωτερική ηλεκτρονική πύλη για το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου. Η πύλη παρέχει αναλυτική πληροφόρηση για όλα τα θέματα του ανθρώπινου δυναμικού, όπως στελέχωση, εκπαίδευση, παροχές, εθελοντισμός, κ.α.
 • Επιμέρους εσωτερικά δίκτυα συνεργασίας, τα οποία έχουν υιοθετήσει και λειτουργούν αρκετές μονάδες για την εξασφάλιση καλύτερης και πιο αποτελεσματικής εσωτερικής επικοινωνίας και συντονισμού.
 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς όλοι οι εργαζόμενοι διαθέτουν πρόσβαση σε επαγγελματικές, ειδησεογραφικές και χρηματοοικονομικές ιστοσελίδες.
 • Εξειδικευμένα έντυπα.
 • Τακτικές συναντήσεις μονάδων, με στόχο τον αποτελεσματικό συντονισμό, την ανταλλαγή σκέψεων και τη διάχυση της γνώσης.
 • Εστιασμένες συναντήσεις διερεύνησης (focus groups), όπου συζητούνται συγκεκριμένα θέματα που μπορεί να απασχολούν κάποια μονάδα ή τον οργανισμό.
 • Διατμηματικά workshops & εργαστήρια ιδεών: ενισχύουμε τη διατμηματική επικοινωνία και συνεργασία, την ανταλλαγή καινοτόμων ιδεών που αναδεικνύουν τη διαφορετικότητα αλλά και τη διαμόρφωση μιας ενιαίας προοπτικής, συντονίζοντας ειδικά σχεδιασμένα εργαστήρια κάθε φορά που το επιβάλλουν οι μεταβαλλόμενες συνθήκες ή κάποιο σημαντικό έργο του Ομίλου.
 • Εταιρικές εκδηλώσεις και ομιλίες, με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών και ομιλητών υψηλού κύρους.
 • Η διαδικασία της αξιολόγησης της αποδοτικότητας και των δεξιοτήτων των εργαζομένων.
 • Η έρευνα ικανοποίησης και δέσμευσης των εργαζομένων του Ομίλου.

Πέρα από την «επίσημη» μορφή της επικοινωνίας, έχουμε δεσμευτεί και επιδιώκουμε να επικοινωνούμε άμεσα και ανθρώπινα με τους συνεργάτες μας υποστηρίζοντάς τους σε όλες τις διαστάσεις της ζωής τους. Έτσι, οι άνθρωποί μας δρουν και συμβάλλουν με υψηλό επίπεδο δέσμευσης στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του Ομίλου. Ταυτόχρονα, μέσα από την καθημερινή επαφή, το σεβασμό στο συνεργάτη, τη συνεργασία και την ομαδικότητα, χτίζoυμε σχέσεις εμπιστοσύνης – συνθέτουμε το δικό μας αύριο!!!