Πιστοληπτική ΔιαβάθμισηMoody's

S&P

Fitch

DBRS

Μακροπρόθεσμη διαβάθμιση

Caa2

B-

CCC

-

Βραχυπρόθεσμη διαβάθμιση

N-P

B

C

-

Προοπτικές

Σταθερές

Σταθερές

-

-

Ημ/νία τελευταίας έκθεσης

12.05.2020

27.03.2020

08.10.2018

-

Πρόγραμμα Καλυμμένων Ομολογιών

-

-

BB

BBB(low)Ορισμοί

-

δεν αξιολογείται

N-P

Not Prime