Γενικές Συνελεύσεις


Οι όροι σύγκλησης και λειτουργίας των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών, καθώς και από το καταστατικό της Τράπεζας. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Τράπεζας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, με τις αποφάσεις της να υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Γενικές Συνελεύσεις

Ημερ/νία

Πρόσκληση

Επεξηγηματικό Σημείωμα Ανακοίνωση
προς Χ.Α.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων

10.12.2020

 1. Διορισμός αντιπροσώπου (proxy)
  για την εξ' αποστάσεως συμμετοχή στη Γ.Σ.

 2. Διορισμός αντιπροσώπου (proxy)
  για την εξ' αποστάσεως ψηφοφορία πριν από τη Γ.Σ.

 3. Επιστολική Ψήφος για την εξ' αποστάσεως ψηφοφορία πριν από τη Γ.Σ.

 4. Δικαιώματα Μετόχων

 5. Ενημέρωση Μετόχων για Προσωπικά Δεδομένα

pdf file
Tακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

26.06.2020

 1. Διορισμός αντιπροσώπου (proxy)
  για την εξ' αποστάσεως συμμετοχή στη Γ.Σ.

 2. Διορισμός αντιπροσώπου (proxy)
  για την εξ' αποστάσεως ψηφοφορία πριν από τη Γ.Σ.

 3. Επιστολική Ψήφος για την εξ' αποστάσεως ψηφοφορία πριν από τη Γ.Σ.

 4. Δικαιώματα Μετόχων

 5. Ενημέρωση Μετόχων για Προσωπικά Δεδομένα

pdf file
Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων

16.06.2020

 1. Διορισμός αντιπροσώπου (proxy)
  για την εξ' αποστάσεως συμμετοχή στη Γ.Σ.

 2. Διορισμός αντιπροσώπου (proxy)
  για την εξ' αποστάσεως ψηφοφορία πριν από τη Γ.Σ.

 3. Επιστολική Ψήφος για την εξ' αποστάσεως ψηφοφορία πριν από τη Γ.Σ.

 4. Δικαιώματα Μετόχων

 5. Ενημέρωση Μετόχων για Προσωπικά Δεδομένα

pdf file
Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

28.06.2019

 1. Δικαιώματα Μετόχων

pdf file
Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

29.06.2018

 1. Δικαιώματα Μειοψηφίας

pdf file
Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

28.06.2017

pdf file
Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

26.05.2016

pdf file
Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων

15.11.2015


pdf file
Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

29.06.2015

pdf file
Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων

19.12.2014


pdf file
Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων

30.10.2014


pdf file
Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

16.05.2014 1. Επεξηγηματικό Σημείωμα
 2. Αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου

 3. Επιστολή προς Μετόχους pdf file
Έκτακτη Γενική Συνέλευση Προνομιούχου 
Μετόχου

28.03.2014


 Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων Κατόχων Κοινών Μετοχών

28.03.2014 1. Επεξηγηματικό Σημείωμα 
 2. Έκθεση ΔΣ 
 3. Αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου 


pdf file
A' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

15.07.2013 1. Επεξηγηματικό Σημείωμα
 2. Αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου 


pdf file
Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

26.06.2013


 1. Επεξηγηματικό Σημείωμα
 2. Αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου 


pdf file
B' Eπαναληπτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

23.04.2013


 1. Επεξηγηματικό Σημείωμα
 2. Έκθεση ΔΣ
 3. Αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου 


pdf file
Α' Eπαναληπτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

18.04.2013


 1. Επεξηγηματικό Σημείωμα
 2. Έκθεση ΔΣ
 3. Αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου 


pdf file
Έκτακτη Γενική Συνέλευση

12.04.2013 1. Επεξηγηματικό Σημείωμα
 2. Έκθεση ΔΣ
 3. Αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου 


pdf file
B' Eπαναληπτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

31.01.2013

 1. Επεξηγηματικό Σημείωμα
 2. Έκθεση ΔΣ
 3. Αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου


pdf file
A' επαναληπτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

26.01.2013

 1. Επεξηγηματικό Σημείωμα
 2. Έκθεση ΔΣ
 3. Αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου


pdf file
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Mετόχων

21.01.2013

 1. Επεξηγηματικό Σημείωμα
 2. Έκθεση ΔΣ
 3. Αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου


pdf file
Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων 29.06.2012
 1. Επεξηγηματικό Σημείωμα
 2. Αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου


                                     
pdf file
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Mετόχων

23.12.2011

 1. Επεξηγηματικό Σημείωμα
 2. Έκθεση ΔΣ
 3. Αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου


pdf file
Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

20.05.2011 

 1. Επεξηγηματικό Σημείωμα
 2. Αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου


pdf file
Β'  Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
Μετόχων

20.12.2010

 1. Σχόλια Δ.Σ.
 2. Τροποποίηση 1
 3. Τροποποίηση 3
 4. Έκθεση ΔΣ για ΑΜΚ
 5. Έκθεση ΔΣ για ΜΟΔ
 6. Αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου

 

pdf file
Α΄  Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων

06.12.2010 

 1. Σχόλια Δ.Σ.
 2. Τροποποίηση 1
 3. Τροποποίηση 3
 4. Έκθεση ΔΣ για ΑΜΚ
 5. Έκθεση ΔΣ για ΜΟΔ
 6. Αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου 

 

pdf file
Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων

23.11.2010 

 1. Σχόλια Δ.Σ.
 2. Τροποποίηση 1
 3. Τροποποίηση 3
 4. Έκθεση ΔΣ για ΑΜΚ
 5. Έκθεση ΔΣ για ΜΟΔ
 6. Αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου

 

pdf file

Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

19.05.2010  

pdf file

pdf file

pdf file
Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

30.04.2009  

pdf file

pdf file

pdf file
Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων

23.01.2009

pdf file

pdf file

pdf file
Β’  Επαναληπτική Γενική Συνέλευση Μετόχων 

07.05.2008

pdf file

pdf file

pdf file
Α’  Επαναληπτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

21.04.2008

pdf file

pdf file

pdf file
Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

03.04.2008

pdf file

pdf file

pdf file
B’  Επαναληπτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

03.05.2007

pdf file

pdf file

pdf file
Α’  Επαναληπτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

16.04.2007

pdf file

pdf file

pdf file
Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

03.04.2007

pdf file

pdf file

pdf file
Β'  Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
Μετόχων

14.03.2007

pdf file

 1. pdf file*
 2. pdf file* *
 3. pdf file* * *
Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Μετόχων

26.02.2007

pdf file

 1. pdf file*
 2. pdf file* *
 3. pdf file* * *
Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων

12.02.2007

pdf file

 1. pdf file*
 2. pdf file* *
 3. pdf file* * *


* 'Εκθεση προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.
** Διατύπωση γνώμης της UBS ως προς την προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μετοχών Τράπεζας Πειραιώς - Marfin Popular Bank Public Co Ltd
*** Επεξηγηματικό Σημείωμα θεμάτων Γενικής Συνέλευσης

Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένες γενικές διατάξεις από το σχετικό νόμο και το καταστατικό της Τράπεζας, που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας των Γενικών της Συνελεύσεων.

Γενικές Διατάξεις Τρόπου Λειτουργίας Γενικών Συνελεύσεων


Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Τράπεζας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου Αθηνών, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίασή της. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων η πρόσκληση ανακοινώνεται ως ανωτέρω δέκα ημέρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίασή της. Δεν απαιτείται ανακοίνωση νεότερης πρόσκληση, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

Επιπλέον, από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • η πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης
 • ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης , συμπεριλαμβανομένων και χωριστών συνόλων ανά κατηγορία μετοχών, (εφόσον το κεφάλαιο είναι κατανεμημένο σε περισσότερες κατηγορίες μετοχών),
 • τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση,
 • σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται, ή εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης και τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία,
 • τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου.
Στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. Στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. Η Τράπεζα, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες αποθετηρίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μεριμνά για τη λήψη της ηλεκτρονικής πιστοποίησης προκειμένου να διευκολύνει τη συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση.

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν τη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται, όπως ορίζει ο νόμος, ο πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση (με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών).

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά εντός 20 ημερών, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης χωρίς κατώτατο περιορισμό ως προς το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επί ειδικών θεμάτων (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, επαύξηση υποχρεώσεων των μετόχων, μεταβολή τρόπου διάθεσης των κερδών, συγχώνευση, έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου κλπ) απαιτείται απαρτία τουλάχιστον των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που αυτή δεν επιτευχθεί, συγκαλείται Επαναληπτική Γενική Συνέλευση όπου αυτή τη φορά απαιτείται απαρτία τουλάχιστον του ½ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση έλλειψης απαρτίας και αυτή τη φορά, συγκαλείται Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, όπου η απαρτία που απαιτείται αυτή τη φορά είναι τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή. Επί των ειδικών θεμάτων για τα οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία, οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση η Τράπεζα υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εντός 20 ημερών επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει, μεταξύ άλλων, για θέματα όπως: τροποποίηση του καταστατικού, αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, έγκριση του ισολογισμού της Τράπεζας, διάθεση των ετήσιων κερδών, έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Τράπεζας, καθώς και διορισμό εκκαθαριστών.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιό της δύναται να προβεί σε εκλογή προσωρινών μελών του σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή εκπτώτων μελών. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η αντικατάσταση δεν είναι υποχρεωτική εάν ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών του Δ.Σ. είναι τουλάχιστον εννέα (9).