Γενικές Συνελεύσεις

Οι όροι σύγκλησης και λειτουργίας των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Πειραιώς Financial Holdings καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών, καθώς και από το καταστατικό της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, με τις αποφάσεις της να υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Ακολούθως παρατίθενται πληροφορίες για τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και τα Δικαιώματα αυτών.

2020-2023


Γενικές Συνελεύσεις

Ημερ/νία

Πρόσκληση

Επεξηγηματικό Σημείωμα Ανακοινώσεις
προς Χ.Α.

Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

27.06.2023

Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

22.07.2022

 1. Διορισμός αντιπροσώπου (proxy)
  για την εξ' αποστάσεως συμμετοχή στη Γ.Σ.

 2. Διορισμός αντιπροσώπου (proxy)
  για την εξ' αποστάσεως ψηφοφορία πριν από τη Γ.Σ.

 3. Επιστολική Ψήφος για την εξ' αποστάσεως ψηφοφορία πριν από τη Γ.Σ.

 4. Δικαιώματα Μετόχων

 5. Ενημέρωση Μετόχων για Προσωπικά Δεδομένα

1. Αποφάσεις Γ.Σ.
2. Αποτελέσματα Ψηφοφορίας

Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

22.06.2021

 1. Διορισμός αντιπροσώπου (proxy)
  για την εξ' αποστάσεως συμμετοχή στη Γ.Σ.

 2. Διορισμός αντιπροσώπου (proxy)
  για την εξ' αποστάσεως ψηφοφορία πριν από τη Γ.Σ.

 3. Επιστολική Ψήφος για την εξ' αποστάσεως ψηφοφορία πριν από τη Γ.Σ.

 4. Δικαιώματα Μετόχων

 5. Ενημέρωση Μετόχων για Προσωπικά Δεδομένα

pdf file
'Εκτακτη  Γενική Συνέλευση Μετόχων

07.04.2021

 1. Διορισμός αντιπροσώπου (proxy)
  για την εξ' αποστάσεως συμμετοχή στη Γ.Σ.

 2. Διορισμός αντιπροσώπου (proxy)
  για την εξ' αποστάσεως ψηφοφορία πριν από τη Γ.Σ.

 3. Επιστολική Ψήφος για την εξ' αποστάσεως ψηφοφορία πριν από τη Γ.Σ.

 4. Δικαιώματα Μετόχων

 5. Ενημέρωση Μετόχων για Προσωπικά Δεδομένα

pdf file
'Εκτακτη  Γενική Συνέλευση Μετόχων

10.12.2020

 1. Διορισμός αντιπροσώπου (proxy)
  για την εξ' αποστάσεως συμμετοχή στη Γ.Σ

 2. Διορισμός αντιπροσώπου (proxy)
  για την εξ' αποστάσεως ψηφοφορία πριν από τη Γ.Σ.

 3. Επιστολική Ψήφος για την εξ' αποστάσεως ψηφοφορία πριν από τη Γ.Σ

 4. Δικαιώματα Μετόχων

 5. Ενημέρωση Μετόχων για Προσωπικά Δεδομένα

pdf file

Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

26.06.2020

 1. Διορισμός αντιπροσώπου (proxy)
  για την εξ' αποστάσεως συμμετοχή στη Γ.Σ.

 2. Διορισμός αντιπροσώπου (proxy)
  για την εξ' αποστάσεως ψηφοφορία πριν από τη Γ.Σ.

 3. Επιστολική Ψήφος για την εξ' αποστάσεως ψηφοφορία πριν από τη Γ.Σ.

 4. Δικαιώματα Μετόχων

 5. Ενημέρωση Μετόχων για Προσωπικά Δεδομένα

pdf file

Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων

16.06.2020

 1. Διορισμός αντιπροσώπου (proxy)
  για την εξ' αποστάσεως συμμετοχή στη Γ.Σ.

 2. Διορισμός αντιπροσώπου (proxy)
  για την εξ' αποστάσεως ψηφοφορία πριν από τη Γ.Σ.

 3. Επιστολική Ψήφος για την εξ' αποστάσεως ψηφοφορία πριν από τη Γ.Σ.

 4. Δικαιώματα Μετόχων

 5. Ενημέρωση Μετόχων για Προσωπικά Δεδομένα

pdf file

2016-2019

2011-2015


Γενικές Συνελεύσεις

Ημερ/νία

Πρόσκληση

Επεξηγηματικό Σημείωμα Ανακοίνωση
προς Χ.Α.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων

15.11.2015


pdf file
Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

29.06.2015

pdf file
Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων

19.12.2014


pdf file
Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων

30.10.2014


pdf file
Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

16.05.2014 1. Επεξηγηματικό Σημείωμα
 2. Αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου

 3. Επιστολή προς Μετόχους pdf file
Έκτακτη Γενική Συνέλευση Προνομιούχου 
Μετόχου

28.03.2014


 Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων Κατόχων Κοινών Μετοχών

28.03.2014 1. Επεξηγηματικό Σημείωμα 
 2. Έκθεση ΔΣ 
 3. Αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου 


pdf file
A' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

15.07.2013 1. Επεξηγηματικό Σημείωμα
 2. Αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου 


pdf file
Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

26.06.2013


 1. Επεξηγηματικό Σημείωμα
 2. Αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου 


pdf file
B' Eπαναληπτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

23.04.2013


 1. Επεξηγηματικό Σημείωμα
 2. Έκθεση ΔΣ
 3. Αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου 


pdf file
Α' Eπαναληπτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

18.04.2013


 1. Επεξηγηματικό Σημείωμα
 2. Έκθεση ΔΣ
 3. Αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου 


pdf file
Έκτακτη Γενική Συνέλευση

12.04.2013 1. Επεξηγηματικό Σημείωμα
 2. Έκθεση ΔΣ
 3. Αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου 


pdf file
B' Eπαναληπτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

31.01.2013

 1. Επεξηγηματικό Σημείωμα
 2. Έκθεση ΔΣ
 3. Αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου


pdf file
A' επαναληπτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

26.01.2013

 1. Επεξηγηματικό Σημείωμα
 2. Έκθεση ΔΣ
 3. Αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου


pdf file
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Mετόχων

21.01.2013

 1. Επεξηγηματικό Σημείωμα
 2. Έκθεση ΔΣ
 3. Αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου


pdf file
Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων 29.06.2012
 1. Επεξηγηματικό Σημείωμα
 2. Αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου


                                     
pdf file
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Mετόχων

23.12.2011

 1. Επεξηγηματικό Σημείωμα
 2. Έκθεση ΔΣ
 3. Αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου


pdf file
Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

20.05.2011 

 1. Επεξηγηματικό Σημείωμα
 2. Αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου


pdf file

2007-2010


Γενικές Συνελεύσεις

Ημερ/νία

Πρόσκληση

Επεξηγηματικό Σημείωμα Ανακοίνωση
προς Χ.Α.
Β'  Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
Μετόχων

20.12.2010

 1. Σχόλια Δ.Σ.
 2. Τροποποίηση 1
 3. Τροποποίηση 3
 4. Έκθεση ΔΣ για ΑΜΚ
 5. Έκθεση ΔΣ για ΜΟΔ
 6. Αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου

 

pdf file
Α΄  Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων

06.12.2010 

 1. Σχόλια Δ.Σ.
 2. Τροποποίηση 1
 3. Τροποποίηση 3
 4. Έκθεση ΔΣ για ΑΜΚ
 5. Έκθεση ΔΣ για ΜΟΔ
 6. Αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου 

 

pdf file
Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων

23.11.2010 

 1. Σχόλια Δ.Σ.
 2. Τροποποίηση 1
 3. Τροποποίηση 3
 4. Έκθεση ΔΣ για ΑΜΚ
 5. Έκθεση ΔΣ για ΜΟΔ
 6. Αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου

 

pdf file

Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

19.05.2010  

pdf file

pdf file

pdf file
Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

30.04.2009  

pdf file

pdf file

pdf file
Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων

23.01.2009

pdf file

pdf file

pdf file
Β’  Επαναληπτική Γενική Συνέλευση Μετόχων 

07.05.2008

pdf file

pdf file

pdf file
Α’  Επαναληπτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

21.04.2008

pdf file

pdf file

pdf file
Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

03.04.2008

pdf file

pdf file

pdf file
B’  Επαναληπτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

03.05.2007

pdf file

pdf file

pdf file
Α’  Επαναληπτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

16.04.2007

pdf file

pdf file

pdf file
Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

03.04.2007

pdf file

pdf file

pdf file
Β'  Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
Μετόχων

14.03.2007

pdf file

 1. pdf file*
 2. pdf file* *
 3. pdf file* * *
Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Μετόχων

26.02.2007

pdf file

 1. pdf file*
 2. pdf file* *
 3. pdf file* * *
Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων

12.02.2007

pdf file

 1. pdf file*
 2. pdf file* *
 3. pdf file* * *


* 'Εκθεση προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.
** Διατύπωση γνώμης της UBS ως προς την προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μετοχών Τράπεζας Πειραιώς - Marfin Popular Bank Public Co Ltd
*** Επεξηγηματικό Σημείωμα θεμάτων Γενικής Συνέλευσης