Επενδυτικά προϊόντα

Piraeus Private Banking World Sustainability Balanced Fund


Ένα νέο επενδυτικό προϊόν έχει προστεθεί από τις αρχές του 2020 στη γκάμα των καινοτόμων επιλογών στη διαχείριση περιουσίας που προσφέρει το Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς.

To Piraeus Private Banking World Sustainability Balanced Fund, είναι το πρώτο Private Label Environmental Social and Good Governance (ESG) Fund, το οποίο δημιούργησε το Piraeus Private Banking σε συνεργασία με την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες από όλο τον κόσμο, οι οποίες είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος, υλοποιώντας ενέργειες, όπως η μείωση του κόστους ενέργειας και η διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων. Οι εταιρείες αυτές εφαρμόζουν τις αρχές βιωσιμότητας και πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη εταιρική διακυβέρνηση. Κατά κανόνα έχουν υψηλότερες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου, ισχυρότερα οικονομικά στοιχεία και εν δυνάμει μεγαλύτερη αποδοτικότητα κεφαλαίων.

Το νέο ESG Fund απευθύνεται σε πελάτες του Private Banking, που επιθυμούν να συνδυάζουν τους οικονομικούς στόχους των επενδύσεών τους με την προσήλωση σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές αξίες.

Μάθετε περισσότερα

Πειραιώς Μικτό ESG Responsible Investing Fund of Funds (R)


Για την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, η ένταξη στην πρωτοβουλία PRI (Principles for Responsible Investment) είναι η φυσική εξέλιξη μιας διαδικασίας αναγνώρισης των ESG κριτηρίων, που ξεκινά ήδη από το 2015. Η επιλογή επενδύσεων με την υιοθέτηση των Αρχών Υπεύθυνων Επενδύσεων, αποτελεί κομμάτι της στρατηγικής επιλογής της εταιρείας να υποστηρίζει σύγχρονες πρωτοβουλίες αναφορικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη.


Στο πλαίσιο αυτό, δημιούργησε το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «Πειραιώς Μικτό ESG Responsible Investing Fund of Funds» που εφαρμόζει τη νέα τάση στην αξιολόγηση των επενδύσεων (ESG Investing), σύμφωνα με την οποία λαμβάνονται υπόψη περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, καθώς και, κριτήρια, που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση.

To Πειραιώς Μικτό ESG Responsible Investing Fund of Funds απευθύνεται σε επενδυτές με μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα που επιθυμούν να συνδυάζουν τους οικονομικούς στόχους των επενδύσεών τους με την προσήλωση σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες και ηθικές πεποιθήσεις, όπως η κοινωνική δικαιοσύνη, η οικονομική ανάπτυξη και το υγιές περιβάλλον.

Μάθετε περισσότερα