Ενημέρωση Επενδυτών

Σημαντικές Ημερομηνίες
07 Μαϊ 2021 Παρασκευή

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας σύμφωνα με το Ν. 3556/2007: Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου και Ύψος Μετοχικού Κεφαλαίου


06 Μαϊ 2021 Πέμπτη

Ανακοίνωση