Ενημέρωση Επενδυτών

Σημαντικές Ημερομηνίες
23 Απρ 2021 Παρασκευή

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου - Ολοκλήρωση Συνδυασμένης Προσφοράς και Καθορισμός Τελικής Τιμής Διάθεσης


23 Απρ 2021 Παρασκευή

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Τελική Τιμή Διάθεσης