Ενημέρωση Επενδυτών

€1,01722/01/2021
Σημαντικές Ημερομηνίες
21 Ιαν 2021 Πέμπτη

Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3864/2010, όπως ισχύει


21 Ιαν 2021 Πέμπτη

Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3864/2010, όπως ισχύει