Ο πολιτισμός είναι συνυφασμένος με τη ζωή μας

"Η σημασία που δίνει η Τράπεζα Πειραιώς στον πολιτισμό είναι αναμφισβήτητα μεγάλη και το αποδεικνύει καθημερινά με τη δράση της μέσω του Πολιτιστικού Ιδρύματός της. Πρωταρχικός σκοπός του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς είναι η αναγνώριση της ιστορίας της τεχνολογίας του ελληνικού πολιτισμού, ο οποίος ενισχύεται με τη δημιουργία Μουσείων, τη διοργάνωση εκθέσεων, την έκδοση βιβλίων καθώς και πολλών άλλων δραστηριοτήτων που βοηθούν στην ανάδειξη αλλά και τη διάσωση του Ελληνικού Πολιτισμού. Είναι ένα επιπλέον έργο που, σε μια εποχή που κυριαρχεί η κρίση των ανθρωπιστικών αξιών, συντελεί στη διατήρηση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του λαού μας. 

Προσωπικά θεωρώ ότι ο πολιτισμός, πέρα από τις παραδόσεις και τα δόγματα, τις τέχνες και τα γράμματα,  συμπεριλαμβάνει και τον τρόπο ζωής του ανθρώπου, την πνευματική του καλλιέργεια, το ήθος του με συνισταμένη την καταξίωση της προσωπικότητας του, την εσωτερική ικανοποίηση και την ευτυχία του..."


Βενετία Σταγκουράκη

Στέλεχος Εξυπηρέτησης Πελατείας