Ενημέρωση Επενδυτών

Σημαντικές Ημερομηνίες
23 Απρ 2021 Παρασκευή

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Τελική Τιμή Διάθεσης


20 Απρ 2021 Τρίτη

Ανακοίνωση για την αγορά – στόχο