Προστασία Δεδομένων Ανθρώπινου Δυναμικού


Για την ενημέρωση σχετικά με τους όρους επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας Πειραιώς πατήστε εδώ.


Για την ενημέρωση σχετικά με τους όρους επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ανθρώπινου δυναμικού που έχει αποχωρήσει από την Τράπεζας Πειραιώς και/ή τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα/εταιρείες, που η Τράπεζα είναι καθολική διάδοχος, πατήστε εδώ.