piraeus financial holdings

Μετοχική Σύνθεση

Η Πειραιώς Financial Holdings έχει πολυμετοχική σύνθεση. Το σύνολο των κοινών μετόχων της Εταιρείας τον Ιούνιο 2022 ανερχόταν σε περίπου  17.600. Από το σύνολο των κοινών μετοχών (1.250.367.223 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,95 καθεμία) το 27% κατεχόταν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το υπόλοιπο 73% από τον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα 65% από νομικά πρόσωπα και 8% από φυσικά πρόσωπα.

Πιο συγκεκριμένα, η μετοχική σύνθεση της Πειραιώς Financial Holdings ήταν η ακόλουθη:Mετοχική Σύνθεση - Ιούνιος 2022* Με βάση πληροφόρηση που έλαβε από τον επενδυτή και για την οποία τo επενδυτικό κοινό ενημερώθηκε από την Πειραιώς Financial Holdings, μέσω σχετικής εταιρικής ανακοίνωσης.