Ηλεκτροκίνηση

ëv-lease: Ηλεκτροκίνητα οχήματα με leasing από την Τράπεζα Πειραιώς


Η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω της Πειραιώς Leasing, δημιούργησε και προσφέρει καινοτόμα, φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, που υποστηρίζουν τις μετακινήσεις με μηδενικές εκπομπές ρύπων, παρέχοντας τη δυνατότητα απόκτησης ή χρήσης ηλεκτροκίνητου οχήματος με leasing (ëv-lease).


Με αυτόν τον τρόπο, η Πειραιώς Leasing, κορυφαία εταιρεία στον κλάδο της, με μερίδιο αγοράς που προσεγγίζει το 40%, συμβάλλει ενεργά στη διεύρυνση της ηλεκτροκίνησης στις οδικές μεταφορές, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μετάβασης σε μια βιώσιμη οικονομία χαμηλών ρύπων.

Το χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ηλεκτροκίνησης, σε συνδυασμό με τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050, όπως περιγράφεται στο Green Deal του 2019.

Με τον τρόπο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς αποδεικνύει εμπράκτως τη δέσμευσή της στις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής, εφαρμόζοντας με διαφάνεια στις τραπεζικές της εργασίες θέματα ESG, που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και στη στήριξη της κοινωνίας.

Μάθε περισσότερα

ëv-loan: Ηλεκτρικό αυτοκίνητο με χρηματοδότηση από την Τράπεζα Πειραιώς


Η Τράπεζα Πειραιώς, σταθερή στη δέσμευσή της να συμβάλλει στη μέγιστη δυνατή εναρμόνιση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, εντάσσει στο πλαίσιο των «πράσινων» χρηματοδοτικών εργαλείων που έχει αναπτύξει, το προϊόν ëv-loan. Μέσω αυτού του εξειδικευμένου προγράμματος χρηματοδότησης, υποστηρίζεται η αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου, με στόχο την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα.


Με το ëv-loan της Τράπεζας Πειραιώς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν ηλεκτρικά επιβατικά αυτοκίνητα, με ευνοϊκή τιμολόγηση και προνομιακούς όρους χορήγησης.

Η δημιουργία και διάθεση του ëv-loan συμβαδίζει με τη δέσμευση της Τράπεζας Πειραιώς για την ενσωμάτωση των Αρχών της Υπεύθυνης Τραπεζικής στο σύνολο των χρηματοδοτήσεων της, εφαρμόζοντας με διαφάνεια στις τραπεζικής της εργασίες θέματα ESG, που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και στη στήριξη της κοινωνίας.


Μάθετε περισσότερα


Χρηματοδότηση για την αγορά επαγγελματικού e-car ή/και υβριδικού αυτοκινήτου


Στηρίζοντας έμπρακτα την Πράσινη Επιχειρηματικότητα μέσω του Πειραιώς Επιχειρείν e-car, η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης της επιχείρησης σας για την αγορά επαγγελματικού e-car ή/και υβριδικού αυτοκινήτου με ευνοϊκό επιτόκιο και προνομιακούς όρους που καθορίζονται σε συνδυασμό με το προφίλ του πελάτη και τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις.


Μάθετε περισσότερα