Κώδικας Δεοντολογίας & Ηθικής

Ο Κώδικας Δεοντολογίας & Ηθικής οριοθετεί και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε, υλοποιούμε την εργασία μας και παίρνουμε αποφάσεις ως εργαζόμενοι του Ομίλου Πειραιώς.

Το περιεχόμενο του Κώδικα βρίσκεται σε αντιστοιχία με τις εταιρικές μας αξίες και τις αρχές της Υπευθυνότητας, της Αξιοκρατίας και της Διαφάνειας και συμβάλει στην ενίσχυση της εταιρικής μας κουλτούρας. Απευθύνεται σε κάθε μέλος του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου.

Μέσα από την επιχειρηματική ηθική και υπευθυνότητα διασφαλίζουμε τη βιωσιμότητα του Οργανισμού, των εργαζομένων, των πελατών, των μετόχων και της κοινωνίας στο σύνολό της.

Για να διαβάσετε τον «Κώδικα Δεοντολογίας & Ηθικής», πατήστε εδώ.