Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ 142/11.6.2018