Οικονομικό Ημερολόγιο

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για το Οικονομικό Ημερολόγιο 2024.

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των ανωτέρω ημερομηνιών, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης στο επενδυτικό κοινό.

Οικονομικό ημερολόγιο 2024

 • 14 Φεβρουαρίου
  Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2023 και Ενημέρωση Αναλυτών
 • 30 Απριλίου
  Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου 3μήνου 2024 και Ενημέρωση Αναλυτών
 • 28 Ιουνίου
  Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
 • 31 Ιουλίου
  Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου 6μήνου 2024 και Ενημέρωση Αναλυτών
 • 4 Νοεμβρίου
  Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 9μήνου 2024 και Ενημέρωση Αναλυτών

Οικονομικό ημερολόγιο 2023

Οικονομικό ημερολόγιο 2022