Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Με γνώμονα τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και την οικειοθελή δέσμευση του Ομίλου Πειραιώς  στις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου UN Global από το 2004, η Τράπεζα Πειραιώς έχει θεσμοθετήσει την Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι βασικές αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιλαμβάνουν:

  • Ίσες Ευκαιρίες ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, ηλικία, χρώμα, θρησκεία, γενετήσιο προσανατολισμό, εθνικότητα ή φυσική ικανότητα
  • Δικαίωμα στη Συλλογική Εκπροσώπηση
  • Διασφάλιση Υγείας και Ασφάλειας και προστασία εργαζομένων από περιστατικά βίας και παρενόχλησης
  • Προαγωγή ανοιχτής επικοινωνίας
  • Μηχανισμούς καταγγελίας περιστατικών άμεσα συνδεδεμένους με την Πολιτική και Διαδικασία Whistle Blowing
  • Αρχή Εμπιστευτικότητας

Δείτε την Πολιτική Whistle Blowing εδώ.