ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

Ιστορικό Γράφημα Μετοχής Πειραιώς Financial Holdings A.E.

15/1/2021
Ημερομηνία Κλεισίματος
1,13
Κλείσιμο (€)
-1,74
Ημερήσια μεταβολή (%)
938.681.326
Κεφαλαιοποίηση (€)
3,33
Mέγιστο 52 εβδομάδων (€)
0,62
Eλάχιστο 52 εβδομάδων (€)
-9,64
Εβδομαδιαία μεταβολή (%)
-7,04
Μηνιαία μεταβολή (%)
-13,12
Μεταβολή από την αρχή του έτους (%)
Διαδράστε
Ρυθμίστε τις ημερομηνίες για να δείτε το γράφημα στο χρονικό περιθώριο που σας ενδιαφέρει
Ημερομηνίες

Συνολικός Ημερήσιος Όγκος Μετοχής

15/1/2021
Ημερομηνία Κλεισίματος
1.580.252
Συνολικός ημερήσιος όγκος (τεμ.)
831.059.164
Συνολικός αριθμός κοινών μετοχών (τεμ.)
12.581.715
Μέγιστος ημερήσιος όγκος 52 εβδομάδων (τεμ.)
234.718
Ελάχιστος ημερήσιος όγκος 52 εβδομάδων (τεμ.)
2.117.482
Μέσος όρος ημερησίου όγκου 52 εβδομάδων (τεμ.)
Διαδράστε
Ρυθμίστε τις ημερομηνίες για να δείτε το γράφημα στο χρονικό περιθώριο που σας ενδιαφέρει
Ημερομηνίες
Γενικές Πληροφορίες
Εισηγμένη X.A.
Σύμβολα μετοχής X.A.: TPEIR, ISIN GRS014003024, SEDOL1 BZ3CDP3 GR, SIC CODE 6029, Reuters BOPr, Bloomberg: TPEIR GA
Συμμετοχή σε δείκτες

Η μετοχή της Πειραιώς Financial Holdings συμμετέχει, πέραν του Γενικού Δείκτη του Χ.Α., σε μία σειρά από άλλους δείκτες, όπως FTSE/X.A. (Large Cap, Βanks), FTSE (Emerging Markets SC, Med 100), MSCI (Global SC, EMEA, Greece), Stoxx (All Europe TMI, Emerging Markets, Balkan) και S&P (Global, Greece BMI).