Ενημέρωση Επενδυτών

Σημαντικές Ημερομηνίες
24 Ιουν 2022 Παρασκευή

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Financial Holdings A.E., κατά τη συνεδρίασή του την Πέμπτη 23.06.2022 αποφάσισε τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022


23 Ιουν 2022 Πέμπτη

Διορισμός νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος