Πειραιώς Financial Holdings: Αποτελέσματα Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων 2023 της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών