Ενημέρωση Επενδυτών

Σημαντικές Ημερομηνίες
04 Ιαν 2022 Τρίτη

Συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων €0,4 δισ. μεικτής λογιστικής αξίας (Project Dory)


27 Δεκ 2021 Δευτέρα

Ολοκλήρωση της Συναλλαγής Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων “Sunrise II”