Ενημέρωση Επενδυτών

Σημαντικές Ημερομηνίες
05 Μαϊ 2023 Παρασκευή

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου 3μήνου 2023 και ενημέρωση αναλυτών


24 Φεβ 2023 Παρασκευή

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2022 και ενημέρωση αναλυτών