Ενημέρωση Επενδυτών

Σημαντικές Ημερομηνίες
08 Νοε 2021 Δευτέρα

Οριστικές συμφωνίες πώλησης για το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων Sunrise II συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας €2,7 δισ.


27 Οκτ 2021 Τετάρτη

Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία βιβλίου προσφορών για την έκδοση Πράσινου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Green Senior Preferred) ύψους €500 εκατ.