Πιστοληπτική Διαβάθμιση Τράπεζα ΠειραιώςΔιαβάθμιση Εκδότη

Moody's

S&P

Fitch

DBRS

Μακροπρόθεσμη

Ba1*

   B+

BB-

B high

Βραχυπρόθεσμη

NP

 B

B

R-4

Προοπτικές

Θετικές

Θετικές

Σταθερές

Σταθερές

Ημ/νία τελευταίας έκθεσης πιστοληπτικής διαβάθμισης

19.09.2023

25.04.2023

19.09.2023

07.12.2022

Πρόγραμμα Καλυμμένων Ομολογιών

Moody's

S&P

Fitch

DBRS

Διαβάθμιση

-

-

BBΒ-

BBB(low)Ορισμοί
__ δεν αξιολογείται
NP Not Prime
* Η αξιολόγηση της Moody’s αφορά μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεων
R-4 Speculative credit quality