Πιστοληπτική Διαβάθμιση Τράπεζα ΠειραιώςΔιαβάθμιση Εκδότη

Moody's

S&P

Fitch

DBRS

Μακροπρόθεσμη

Ba1*

   BB-

BB-

BB

Βραχυπρόθεσμη

NP

 B

B

R-4

Προοπτικές

Θετικές

Θετικές

Θετικές

Σταθερές

Ημ/νία τελευταίας έκθεσης πιστοληπτικής διαβάθμισης

19.09.2023

14.12.2023

14.12.2023

06.12.2023

Πρόγραμμα Καλυμμένων Ομολογιών

Moody's

S&P

Fitch

DBRS

Διαβάθμιση

-

-

BBΒ

BBB(high)Ορισμοί
__ δεν αξιολογείται
NP Not Prime
* Η αξιολόγηση της Moody’s αφορά μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεων
R-4 Speculative credit quality