Πιστοληπτική Διαβάθμιση Πειραιώς Financials HoldingsΔιαβάθμιση Εκδότη

Moody's

S&P

Fitch

DBRS

Μακροπρόθεσμη

B2

B-

-

-

Βραχυπρόθεσμη

NP

B

-

-

Προοπτικές

Σταθερές

Σταθερές

-

-

Ημ/νία τελευταίας έκθεσης πιστοληπτικής διαβάθμισης

07.11.2022

19.07.2022

-

-Ορισμοί
__ δεν αξιολογείται
NP Not Prime