Πιστοληπτική Διαβάθμιση Πειραιώς Financials HoldingsΔιαβάθμιση Εκδότη

Moody's

S&P

Fitch

DBRS

Μακροπρόθεσμη

Ba3

 B-

-

-

Βραχυπρόθεσμη

NP

B

-

-

Προοπτικές

Θετικές

Θετικές

-

-

Ημ/νία τελευταίας έκθεσης πιστοληπτικής διαβάθμισης

19.09.2023

25.04.2023

-

-Ορισμοί
__ δεν αξιολογείται
NP Not Prime