Ηλεκτρονική Τραπεζική

Ο Όμιλος κατέχει πρωταγωνιστική θέση στις εφαρμογές και υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Ο έντονος ρυθμός αύξησης των ενεργών χρηστών σε εναλλακτικά κανάλια, (όπως οι συναλλαγές μέσω winbank Phone, Mobile και SMS Banking, ATMs, easypay kiosks, e-branch) ενέχει, εκτός των άλλων, και περιβαλλοντικά οφέλη.

Εκτιμάται ότι η λειτουργία της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής δημιουργεί σημαντικό ενεργειακό όφελος καθώς συμβάλει στη μείωση των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας, με τις έμμεσες εκπομπές CO2 της Τράπεζας να περιορίζονται. Επίσης, συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων για την Τράπεζα (ηλεκτρική ενέργεια, χαρτί, μελάνια και τόνερ).