Το ανθρακικό αποτύπωμα από τη λειτουργία και
τις δραστηριότητες του Όμιλου Πειραιώς


piraeus financial holdings

Περιβαλλοντικό Αποτύπωµα

Αναγκαία προϋπόθεση για την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση στον Όμιλο Πειραιώς ήταν η μέτρηση και η συνεχής παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ορίζονται και ως το "αποτύπωμα" του Ομίλου, στο περιβάλλον, από την κατανάλωση φυσικών πόρων, την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, τη διάθεση απορριμμάτων κ.ά.
Ενέργεια Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της Τράπεζας υποδεικνύουν πως η ηλεκτρική κατανάλωση είναι αυτή με τη σημαντικότερη περιβαλλοντική επίπτωση. Για το λόγο αυτό, οι περισσότερες δράσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στην Τράπεζα σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας.
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά επιφάνεια

Κατανάλωση πόρων Η διαρκής μείωση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην κατανάλωση χαρτιού, μελανοδοχείων και τόνερ, αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τη βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς του ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας Πειραιώς.
Κατανάλωση χαρτιού

*Λόγω συνθηκών της πανδημίας Covid-19 παρατηρήθηκε αύξηση των εκτυπώσεων στα καταστήματα, που οδήγησε σε αύξηση της κατανάλωσης χαρτιού, μελανοδοχείων και τόνερ.

Κατανάλωση Μελανοδοχείων και Τόνερ

*Λόγω συνθηκών της πανδημίας Covid-19 παρατηρήθηκε αύξηση των εκτυπώσεων στα καταστήματα, που οδήγησε σε αύξηση της κατανάλωσης χαρτιού, μελανοδοχείων και τόνερ.

Πράσινες Προμήθειες Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ενσωματώσει στην πολιτική των προμηθειών της πράσινα κριτήρια, αφού σχεδόν όλες οι ανάγκες της σε χαρτί Α3 και Α4 καλύπτονται με ανακυκλωμένο, μη χλωριωμένο χαρτί, ο στόλος εταιρικών οχημάτων έχει αντικατασταθεί με οχήματα χαμηλής κατανάλωσης καυσίμου, χρησιμοποιούνται οικολογικά απορρυπαντικά (με σήμα eco label) και βιοδιασπώμενες σακούλες σε επιλεγμένα κτήρια και μονάδες διοίκησης αντίστοιχα, ενώ ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός αντικαθίσταται σταδιακά από συσκευές χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.
Πράσινες Προμήθειες με τη χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού, 2008-2011

Αντικατάσταση εταιρικού στόλου οχημάτων
Πράσινη Ενέργεια Υποδομές της Τράπεζας Πειραιώς με εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά συστήματα
μέσω ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering)
Σε 32 ιδιόκτητα καταστήματα της Τράπεζας, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, εγκαταστάθηκαν φωτοβολταϊκά συστήματα (αυτοπαραγωγή).
Μετακινήσεις Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα και ανάμεσα στις πρώτες στην Ευρώπη που επένδυσε σημαντικά στο e-learning ως εργαλείο εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της.
Αποφυγή μετακινήσεων λόγω εκπαίδευσης με e-learning

* Μείωση λόγω συνθηκών της πανδημίας Covid-19

Επαγγελματικά ταξίδια με αεροπλάνο (χλμ)

* Μείωση λόγω συνθηκών της πανδημίας Covid-19

Επαγγελματικά ταξίδια με αεροπλάνο (χλμ/εργαζόμενο)

* Μείωση λόγω συνθηκών της πανδημίας Covid-19

Επαγγελματικά ταξίδια με αυτοκίνητο** (χλμ)

** O υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων γίνεται με βάση τις μηνιαίες μέσες τιμές αμόλυβδης βενζίνης και diesel

Επαγγελματικά ταξίδια με αυτοκίνητο** (χλμ/εργαζόμενο)

** O υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων γίνεται με βάση τις μηνιαίες μέσες τιμές αμόλυβδης βενζίνης και diesel

Ανακύκλωση Τα προγράμματα ανακύκλωσης στην Τράπεζα Πειραιώς αποτελούν βασικό συστατικό για τη διαρκή και συστηματική βελτίωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Η συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού είναι διαρκώς αυξανόμενη, ενώ ενισχύεται και με τους ετήσιους διαγωνισμούς ανακύκλωσης μεταξύ των καταστημάτων και των Κτηρίων Διοίκησης.
Ανακύκλωση χαρτιού

Η Τράπεζα Πειραιώς πραγματοποιεί ανακύκλωση χαρτιού από το 2004.

Ποσότητα χαρτιού που ανακυκλώθηκε (τόνοι)
Ποσότητα χαρτιού που ανακυκλώθηκε (κιλά ανά εργαζόμενο)
Ποσοστό χαρτιού που ανακυκλώθηκε (ανακύκλωση/κατανάλωση) (%)
Ανακύκλωση μελανοδοχείων & τόνερ
Από το 2016 περισσότερα από 87.790 τεμάχια μελανοδοχείων/toner έχουν δοθεί προς ανακύκλωση/αναγόμωση
Ανακύκλωση μπαταριών
Η ανακύκλωση μπαταριών είναι ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα που υλοποιείται στο σύνολο των κτηρίων της Τράπεζας με μεγάλη επιτυχία από το 2006
Συνολικές Εκπομπές Αερίων Οι συνολικές εκπομπές αερίων προκύπτουν από το άθροισμα των εκπομπών από:

Εκπομπές Αερίων

* Συμπεριλήφθηκαν οι εκπομπές στεγαστικών δανείων τα οποία είχε χορηγήσει η Τράπεζα και παρέμεναν ενεργά κατά το έτος 2019.
** Εφαρμόστηκε η νέα μεθοδολογία PCAF στον υπολογισμό των εκπομπών στεγαστικών δανείων. Ως εκ τούτου, οι εκπομπές Scope 3 που συνδέονται με τα στεγαστικά δάνεια της Τράπεζας μειώθηκαν το 2020 κατά 52% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.


Εκπομπές αερίων ανά εργαζόμενο

* Συμπεριλήφθηκαν οι εκπομπές στεγαστικών δανείων τα οποία είχε χορηγήσει η Τράπεζα και παρέμεναν ενεργά κατά το έτος 2019.
** Εφαρμόστηκε η νέα μεθοδολογία PCAF στον υπολογισμό των εκπομπών στεγαστικών δανείων. Ως εκ τούτου, οι εκπομπές Scope 3 που συνδέονται με τα στεγαστικά δάνεια της Τράπεζας μειώθηκαν το 2020 κατά 52% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Σίνδος Κτήριο Σίνδου με εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά συστήματα.
Κτήριο Σίνδου με εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά συστήματα.
Συγγρού Κτήριο Λεωφόρου Συγγρού 87, με εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά συστήματα.
Κτήριο Λεωφόρου Συγγρού 87, με εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά συστήματα.
Citylink Κτήριο Citylink, οδός Αμερικής, με εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά συστήματα.
Κτήριο Citylink, οδός Αμερικής, με εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά συστήματα.
Ωραιόκαστρο Κτήριο Αποθήκης Ωραιοκάστρου, με εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά συστήματα.
Κτήριο Αποθήκης Ωραιοκάστρου, με εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά συστήματα.