Περιβαλλοντικό Αποτύπωµα της Τράπεζας Πειραιώς

Αναγκαία προϋπόθεση για την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση στην Τράπεζα Πειραιώς ήταν η μέτρηση και η συνεχής παρακολούθηση των περιβαλλοντικών της επιπτώσεων. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ορίζονται και ως το "αποτύπωμα" της Τράπεζας, στο περιβάλλον, από την κατανάλωση φυσικών πόρων, την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, τη διάθεση απορριμμάτων κ.ά.
Ενέργεια Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της Τράπεζας υποδεικνύουν πως η ηλεκτρική κατανάλωση είναι αυτή με τη σημαντικότερη περιβαλλοντική επίπτωση. Για το λόγο αυτό, οι περισσότερες δράσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στην Τράπεζα σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας.
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

* έτος ενοποίησης 6 Τραπεζών υπό εννιαίο νομικό και λειτουργικό σχήμα

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά επιφάνεια

Κατανάλωση πόρων Η διαρκής μείωση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην κατανάλωση χαρτιού, μελανοδοχείων και τόνερ, αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τη βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς του ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας Πειραιώς.
Κατανάλωση χαρτιού

* έτος ενοποίησης 6 Τραπεζών υπό ενιαίο νομικό και λειτουργικό σχήμα

Κατανάλωση Μελανοδοχείων και Τόνερ
Πράσινες Προμήθειες Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ενσωματώσει στην πολιτική των προμηθειών της πράσινα κριτήρια, αφού σχεδόν όλες οι ανάγκες της σε χαρτί Α3 και Α4 καλύπτονται με ανακυκλωμένο, μη χλωριωμένο χαρτί, ο στόλος εταιρικών οχημάτων έχει αντικατασταθεί με οχήματα χαμηλής κατανάλωσης καυσίμου, ενώ ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός αντικαθίσταται σταδιακά από συσκευές χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.
Πράσινες Προμήθειες με τη χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού, 2008-2011

Αντικατάσταση εταιρικού στόλου οχημάτων
Πράσινη Ενέργεια Υποδομές της Τράπεζας Πειραιώς με εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά συστήματα.
Επιλέξτε για να δείτε αναλυτικότερα το κάθε κτήριο:
Μετακινήσεις Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα και ανάμεσα στις πρώτες στην Ευρώπη που επένδυσε σημαντικά στο e-learning ως εργαλείο εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της.
Αποφυγή μετακινήσεων λόγω εκπαίδευσης με e-learning

* έτος ενοποίησης 6 Τραπεζών υπό ενιαίο νομικό και λειτουργικό σχήμα

Επαγγελματικά ταξίδια με αεροπλάνο (χλμ)
Επαγγελματικά ταξίδια με αεροπλάνο (χλμ/εργαζόμενο)
Επαγγελματικά ταξίδια με αυτοκίνητο** (χλμ)

** O υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων γίνεται με βάση τις μηνιαίες μέσες τιμές αμόλυβδης βενζίνης και diesel

Επαγγελματικά ταξίδια με αυτοκίνητο** (χλμ/εργαζόμενο)
Ανακύκλωση Τα προγράμματα ανακύκλωσης στην Τράπεζα Πειραιώς αποτελούν βασικό συστατικό για τη διαρκή και συστηματική βελτίωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Η συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού είναι διαρκώς αυξανόμενη, ενώ ενισχύεται και με τους ετήσιους διαγωνισμούς ανακύκλωσης μεταξύ των καταστημάτων και των Κτηρίων Διοίκησης.
Ανακύκλωση χαρτιού

Η Τράπεζα Πειραιώς πραγματοποιεί ανακύκλωση χαρτιού από το 2004. Περισσότεροι από 5.500 τόνοι χαρτιού έχουν δοθεί προς ανακύκλωση μέχρι σήμερα.

Ποσότητα χαρτιού που ανακυκλώθηκε (τόνοι)

*έτος ενοποίησης 6 Τραπεζών υπό ενιαίο νομικό και λειτουργικό σχήμα

Ποσότητα χαρτιού που ανακυκλώθηκε (κιλά ανά εργαζόμενο)
Ποσοστό χαρτιού που ανακυκλώθηκε (ανακύκλωση/κατανάλωση) (%)
Ανακύκλωση μελανοδοχείων & τόνερ
Από το 2014, περισσότερα από 126.000 τεμάχια μελανοδοχείων/toner έχουν δοθεί προς ανακύκλωση/αναγόμωση
Ανακύκλωση μπαταριών
Η ανακύκλωση μπαταριών είναι ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα που υλοποιείται στο σύνολο των κτηρίων της Τράπεζας με μεγάλη επιτυχία από το 2006.
Συνολικές Εκπομπές Αερίων Στο πλαίσιο του προγράμματος πράσινων προμηθειών, η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σταδιακά στην αντικατάσταση του εταιρικού στόλου συμβατικών οχημάτων με οχήματα χαμηλών εκπομπών CO2.

Εκπομπές Αερίων

Εκπομπές αερίων ανά εργαζόμενο
Σίνδος Κτήριο Σίνδου με εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά συστήματα.
Κτήριο Σίνδου με εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά συστήματα.
Συγγρού Κτήριο Λεωφόρου Συγγρού 87, με εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά συστήματα.
Κτήριο Λεωφόρου Συγγρού 87, με εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά συστήματα.
Citylink Κτήριο Citylink, οδός Αμερικής, με εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά συστήματα.
Κτήριο Citylink, οδός Αμερικής, με εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά συστήματα.
Ωραιόκαστρο Κτήριο Αποθήκης Ωραιοκάστρου, με εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά συστήματα.
Κτήριο Αποθήκης Ωραιοκάστρου, με εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά συστήματα.