piraeus financial holdings

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

H Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για συνεχή μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) σε όλα της τα καταστήματα και τα κτήρια διοίκησης.

Το ΣΠΔ παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την καταγραφή, παρακολούθηση και τελικά μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της Τράπεζας αλλά και των δραστηριοτήτων της.

Μέσω του ΣΠΔ, η Τράπεζα θέτει στόχους διαρκούς βελτίωσης και εφαρμόζει περιβαλλοντικά προγράμματα για την επίτευξη αυτών.

Το καθαρό οικονομικό όφελος από την υλοποίηση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων ξεπερνάει τα  €5,5εκατ. ετησίως.

Περιβαλλοντική Πιστοποίηση κατά EMAS και ISO 14001:2015

H Τράπεζα Πειραιώς εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), πιστοποιημένο κατά ISO 14001 και κατά EMAS (το αυστηρότερο πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης) για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης.

Η Περιβαλλοντική Δήλωση της Τράπεζας Πειραιώς συντάσσεται ετησίως και επικυρώνει τη συμμόρφωσή της με τον Κανονισμό EMAS. Η Δήλωση επαληθεύεται από εξωτερική εταιρεία πιστοποιήσεων.

Με περισσότερες από 450 κτηριακές υποδομές και περισσότερους από 400 άμεσα εμπλεκόμενους εργαζόμενους στο ΣΠΔ, η Τράπεζα Πειραιώς είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς στην Ευρώπη –σε αριθμό εργαζομένων και κτηριακών εγκαταστάσεων– που διαθέτει μία τόσο αυστηρή περιβαλλοντική πιστοποίηση.

Βάση Δεδομένων Υπολογισμού Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος (eco tracker)

H Τράπεζα Πειραιώς, με τη βοήθεια καινοτόμου εφαρμογής, της Βάσης Δεδομένων Υπολογισμού Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος (Ecotracker), παρακολουθεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προέρχονται από τη λειτουργία της, δηλαδή, από την κατανάλωση ενέργειας και νερού, από τη χρήση αναλωσίμων ειδών, αλλά και από τις μετακινήσεις του ανθρώπινου δυναμικού.To παραπάνω σύστημα λειτουργεί συνδυαστικά με δυο ακόμα ηλεκτρονικές εφαρμογές. Το «Ενεργειακό Γραφείο» το οποίο μέσω αισθητήρων μετράει σε πραγματικό χρόνο τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας και νερού των καταστημάτων του δικτύου καθώς και το «Bill Management», το οποίο έχει την ιδιότητα να μετράει, να καταγράφει και να τροφοδοτεί το Ecotracker με τα στοιχεία κατανάλωσης από τους λογαριασμούς των παρόχων της Τράπεζας.

Μέσω της Βάσης Δεδομένων Υπολογισμού Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος:

  • Αυτοματοποιείται η συλλογή δεδομένων για τον υπολογισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
  • Πραγματοποιείται ταχύτερα η επεξεργασία και ο έλεγχος του συνόλου των περιβαλλοντικών δεδομένων (περίπου 350.000 εγγραφές ετησίως)
  • Επιτυγχάνεται πιο ολοκληρωμένη ανάλυση δεδομένων για τη βελτίωση περιβαλλοντικών αναφορών (environmental reporting).

Το μεγαλύτερο όφελος από την περιβαλλοντική βάση δεδομένων είναι ότι η Τράπεζα Πειραιώς επιτυγχάνει αρτιότερο σχεδιασμό του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και άλλων περιβαλλοντικών προγραμμάτων, με απόλυτα μετρήσιμους στόχους, που οδηγούν στη μείωση των λειτουργικών επιπτώσεων, αλλά και στην εξοικονόμηση πόρων. Το εργαλείο αυτό επιτρέπει επίσης την παρακολούθηση και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης της Τράπεζας και τη σύγκρισή της με εταιρικές περιβαλλοντικές επιδόσεις άλλων οργανισμών. Επιπλέον, πραγματοποιείται και ο υπολογισμός των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Scope1 , Scope 2 και Scope 3.  Η Βάση ακολουθεί τη μεθοδολογία συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων που αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του Greenhouse Gas Protocol (GHG) Initiative, του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Φυσικών Πόρων.

Περιβαλλοντικοί Στόχοι

Η Τράπεζα θέτει σε ετήσια βάση περιβαλλοντικούς στόχους, μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Επιδιώκεται η συστηματική παρακολούθηση και ο περιορισμός των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της Τράπεζας, αποσκοπώντας με τον τρόπο αυτό στη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης.

Περιβαλλοντικά Προγράμματα

Η επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων γίνεται μέσω της υλοποίησης συγκεκριμένων περιβαλλοντικών προγραμμάτων, με τη συμμετοχή των εργαζομένων. Πρόκειται για προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και νερού στα κτήρια της Τράπεζας, προγράμματα ανακύκλωσης υλικών, μείωσης μετακινήσεων και πράσινων προμηθειών.