Διαδρομή Αειφορίας Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς συνυπέγραψε τη «Δήλωση Προθέσεων για την Ενεργειακή Απόδοση» του UNEP FI (“Declaration of Intent on Energy Efficiency”), αναγνωρίζοντας ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει ροές κεφαλαίου προς δραστηριότητες και επενδύσεις που προωθούν την ενεργειακή απόδοση.

Η Τράπεζα Πειραιώς συνυπέγραψε μαζί με άλλες εννέα μεγάλες τράπεζες το «Μανιφέστο Θετικών Επιδράσεων για τη μετάβαση στη χωρίς αποκλεισμούς πράσινη οικονομία» του UNEP FI (Positive Impact Manifesto).


Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε στην πρωτοβουλία “Paris Pledge for Action” με αφορμή τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στο Παρίσι (COP21).Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στη σύσταση πρωτοβουλίας EU Community of Practice Finance and Biodiversity - ΕU CoP F@Β για τη Χρηματοδότηση της Βιοποικιλότητας.
Η Τράπεζα Πειραιώς συνυπέγραψε τη Διακήρυξη της Αμβέρσας συναινώντας στον επαναπροσδιορισμό του πλαισίου των οικοσυστημικών υπηρεσιών πάνω στις αρχές της αειφορίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, στο πλαίσιο του συνεδρίου Ecosystem Services 2016.

Διακρίθηκε ως πρώτη στην Ελλάδα και ως μία από τις τέσσερις καλύτερες επιχειρήσεις στην Ευρώπη η Τράπεζα Πειραιώς για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον στην κατηγορία «Διαχείριση».

Το climabiz επιλέχθηκε ως ένα από τα 15 πιο επιτυχημένα LIFE προγράμματα της Ευρώπης, επί συνόλου περίπου 4.300 προγραμμάτων, των τελευταίων 25 ετών.


Η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-Stymfalia, διοργάνωσε το συνέδριο «Επιχειρηματικότητα και βιοποικιλότητα σε περιοχές Natura 2000: Προχωρώντας μπροστά», καταλήγοντας στη Δήλωση LIFE-Stymfalia, που αναγνωρίζει τις δυνατότητες αειφόρου ανάπτυξης σε περιοχές του δικτύου Natura 2000.
Η Τράπεζα Πειραιώς δημιούργησε ένα εξειδικευμένο λογισμικό, το «Ενεργειακό Γραφείο», μοναδικό στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, με το οποίο παρακολουθούνται διαδικτυακά και σε πραγματικό χρόνο οι ενεργειακές καταναλώσεις σε κτηριακές υποδομές της Τράπεζας. Σκοπός του είναι η εξοικονόμηση πόρων και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και του λειτουργικού κόστους της Τράπεζας.

H Τράπεζα Πειραιώς ένωσε τις δυνάμεις της με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς και συμμετέχει στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα EU Business @ Biodiversity Platform. Στόχος της πλατφόρμας είναι να αναπτύξει μετρητικά εργαλεία, αρχές και προσεγγίσεις που ενσωματώνουν πτυχές της βιοποικιλότητας στην επιχειρηματική πρακτική, καθώς και να αναδείξει βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.