Διαδρομή Αειφορίας Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς


Ενσωματώνονται σταδιακά οινεοαποκτηθείσες εγκαταστάσεις των τραπεζών στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Τράπεζας Πειραιώς.
Ξεκινάνε τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το νέο προσωπικό.Σχηματίζεται στρατηγική συμμαχία μεταξύ της Μονάδας Περιβάλλοντος της Τράπεζας Πειραιώς και του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Πειραιώς (ΠΙΟΠ) για την προώθηση κοινών περιβαλλοντικών και πολιτιστικών σχεδίων.

Ξεκινάει το LIFE-Stymfalia, το 3ο συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE της Τράπεζας Πειραιώς.Βραβεύεται το climabiz, ως ένα από τα 21 Best LIFE Environment Projects στην Ευρώπη που ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2013 (Best LIFE Project).

Βραβεύονται τα πράσινα προϊόντα της Τράπεζας Πειραιώς με το Βραβείο Προϊόντος για την αειφόρο ανάπτυξη για την Ελλάδα από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ).

Ιδρύεται το Ελληνικό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΒΑ).


Δημιουργούνται οι Πράσινες Υπηρεσίες για επιχειρήσεις.Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς έγινε το μοναδικό πολιτιστικό ίδρυμα στην Ελλάδα του οποίου όλες οι υποδομές πιστοποιήθηκαν κατά ISO 14001 και εντάχθηκαν στο Μητρώο του EMAS.