Διαδρομή Αειφορίας Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς


Η Πολιτική Διαχείρισης Περιβάλλοντος εγκρίνεται από το ΔΣ της Τράπεζας.

Το Γραφείο Περιβαλλοντικών Θεμάτων ξεκινά τη λειτουργία του.

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (Global Compact).

Eκδίδεται η πρώτη Ετήσια Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας.