Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις M.Α.Ε.

H Εταιρεία Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μ.Α.Ε. διαχειρίζεται το σύνολο των δραστηριοτήτων χρηματοδοτικών μισθώσεων του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα, κατέχοντας ηγετική θέση στην ελληνική αγορά.

Η υποστήριξη των πελατών της εταιρείας και του Ομίλου Πειραιώς αποτελεί βασικό στόχο της Πειραιώς Leasing. Με τον εταιρικό μετασχηματισμό που ολοκληρώθηκε το 2022, η εταιρία ισχυροποιήθηκε κεφαλαιακά και οργανωτικά και χρησιμοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά μέσα, πρωταγωνιστεί στη χρηματοδότηση των επαγγελματικών αναγκών των επιχειρήσεων, δίνοντας έμφαση στην παροχή εξατομικευμένων λύσεων.

Υιοθετεί την επενδυτική φιλοσοφία ESG (Environmental, Social, corporate Governance), αποδεικνύοντας έμπρακτα την υπευθυνότητά της απέναντι στο περιβάλλον, την κοινωνία, την εταιρική διακυβέρνηση και γενικότερα τη βιωσιμότητα.

Παράλληλα, εφαρμόζει πρόγραμμα εξοικονόμησης πόρων και βελτίωσης της παραγωγικότητας, το οποίο συμβάλλει στη συνεχή μείωση των λειτουργικών δαπανών της. Στην ίδια κατεύθυνση αναμένεται να κινηθεί η εταιρεία και τα επόμενα έτη, με κεντρικούς άξονες την υποστήριξη των πελατών της, την εκμετάλλευση κάθε δυνατότητας υγιούς ανάπτυξης, τον περαιτέρω έλεγχο των δαπανών και τη βελτίωση των λειτουργιών της.