ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Η Πειραιώς Asset Management AΕΔΑΚ, 100% θυγατρική εταιρία της Τράπεζας Πειραιώς είναι ο βασικός επενδυτικός βραχίονας του Ομίλου. Αναδεικνύεται σήμερα, σε μια από τις πλέον αξιόπιστες και συνεπείς δυνάμεις στην επενδυτική αγορά και την επαγγελματική διαχείριση κεφαλαίων στη χώρα μας.

H Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, δραστηριοποιείται, αναπτύσσεται και εξελίσσεται με βασικούς άξονες:

 • Τη Διαχείριση χαρτοφυλακίων στοχεύοντας στον περιορισμό του κινδύνου
 • Την επιδίωξη βελτιστοποίησης της απόδοσης των επενδύσεων
 • Την ποιοτική εξυπηρέτηση με ευέλικτες διαδικασίες και εύστοχες υπηρεσίες

Έχει σαν κύρια επιδίωξη τη διαρκή εξέλιξη των υπηρεσιών της με στόχο την ανάπτυξη του χώρου της επενδυτικής δραστηριότητας και της κεφαλαιακής αγοράς. Μια αποστολή, την οποία υπηρετεί με σιγουριά, συνέπεια και προοπτική. Mε το εύρος και την ακτίνα των δραστηριοτήτων της, καλύπτει όλο το φάσμα της αγοράς προσφέροντας Αμοιβαία Κεφάλαια όλων των τύπων και των επενδυτικών κατηγοριών και εξελιγμένες υπηρεσίες διαχείρισης εξατομικευμένες για ιδιώτες και εξειδικευμένες για θεσμικούς πελάτες.

Σήμερα, η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ διαχειρίζεται:

 • Αμοιβαία Κεφάλαια με έδρα στην Ελλάδα που ανταποκρίνονται στο προφίλ και τις ανάγκες κάθε επενδυτή
 • Αμοιβαία Κεφάλαια με έδρα το Λουξεμβούργο [PiraeusInvest] 
 • Ατομικά χαρτοφυλάκια θεσμικών και ιδιωτών πελατών

Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ αποτελεί επιλογή ουσίας για θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές καθώς τους εξασφαλίζει τον αξιόπιστο και συνεπή συνεργάτη που τους προσφέρει μια σειρά από ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως:

 • Υψηλού Επιπέδου Τεχνογνωσία και Πολύτιμη Εμπειρία
 • Δοκιμασμένες και Θεσμοθετημένες Διαδικασίες και Πρακτικές
 • Άρτια Οργάνωση και Αποτελεσματική Δομή
 • Βαθιά Γνώση της ελληνικής και παγκόσμιας Κεφαλαιαγοράς
 • Σημαντικές Συνέργειες με τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς που λειτουργούν προς όφελός τους