Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ.


Η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ είναι δυναμικά παρούσα στις εξελίξεις της Κεφαλαιαγοράς, διατηρώντας και ενισχύοντας τη θέση της σε όλο το φάσμα των χρηματιστηριακών υπηρεσιών και, ειδικότερα, στη διαπραγμάτευση μετοχών σε διεθνή χρηματιστήρια, τη διαπραγμάτευση ομολόγων, την έρευνα και ανάλυση καθώς και στις αγορές παραγώγων προϊόντων.

Κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η διαμεσολάβηση για αγορά ελληνικών και ξένων μετοχών, ελληνικών και ξένων παραγώγων προϊόντων, κρατικών και εταιρικών ομολόγων, λογαριασμούς περιθωρίου (margin accounts) ενώ, παράλληλα, διεκπεραιώνει τις χρηματιστηριακές συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας. Επίσης, προσφέρει στους ιδιώτες επενδυτές τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους, τόσο στην ελληνική όσο και στις διεθνείς αγορές, με ταχύτητα και ασφάλεια μέσω της ανανεωμένης πλατφόρμας ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Στη διάρκεια της μακρόχρονης συνεργασίας της με ξένους θεσμικούς επενδυτές, η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ έχει ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις τους, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι διεθνείς οργανισμοί με παρουσία στην Ελλάδα να έχουν επιλέξει να τη χρησιμοποιούν για τις χρηματιστηριακές εργασίες τους.

Στο χώρο των παραγώγων προϊόντων, η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ είναι η πρώτη χρηματιστηριακή που δραστηριοποιήθηκε στη χώρα. Με την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή και σε συνεργασία με το Τμήμα Πωλήσεων έχει συνεχή παρουσία σε όλα τα παράγωγα προϊόντα και, συγκεκριμένα, σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετοχών και Δεικτών.

Το Τμήμα Διεθνών Αγορών δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων επενδυτικών υπηρεσιών που καλύπτουν τις ανάγκες των επενδυτών σε διεθνή κλίμακα.