Βραβεία & διακρίσεις του Ομίλου Πειραιώς

awards

Η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται για το 2018 στο επίπεδο “Management Β” (κλίμακα από Α+ έως D-). Η Τράπεζα υποβάλει στο CDP ετησίως τα περιβαλλοντικά δεδομένα που αφορούν στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, στη στρατηγική και τις δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. To CDP, ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός, αξιολογεί τη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων εταιρειών κ.ά. και παρουσιάζει τα αποτελέσματα σε διεθνείς επενδυτές.

Η Τράπεζα Πειραιώς εντάσσεται στο δείκτη εταιρικής αειφορίας «FTSE4Good Emerging Index» της εταιρείας “extra financial rating agency” FTSE Russel Group με συνολική βαθμολογία «ESG Rating Score» 3,6/5 (2018).

O οργανισμός oekom Research ένας από τους μεγαλύτερους οίκους αξιολόγησης παγκοσμίως στον τομέα των βιώσιμων επενδύσεων, αναβάθμισε τον Ιανουάριο του 2018 την απόδοση της Τράπεζας Πειραιώς σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας στο επίπεδο C- medium (η κλίμακα κυμαίνεται από A+ έως και D-). Η απόδοση της Τράπεζας Πειραιώς βρίσκεται άνω του μέσου όρου, σε σχέση με τις 253 αξιολογημένες εταιρείες από το χρηματοπιστωτικό κλάδο, εκ των οποίων καμία δε βαθμολογήθηκε άνω του C+.

To 2018 και το 2019 η Τράπεζα Πειραιώς κατατάσσεται στο επίπεδο ΒΒΒ (κλίμακα ΑΑΑ-CCC) από την MSCI ESG Ratings assessment, η οποία αξιολόγησε θετικά τις ισχυρές δομές Εταιρικής Διακυβέρνησης και τις άριστες πρακτικές για την προστασία των συμφερόντων των πελατών της Τράπεζας.

ISS Corporate Solutions

Η Τράπεζα Πειραιώς έλαβε άριστη βαθμολογία «1 - HIGHER DISCLOSURE» από την ISS Corporate Solutions, τόσο στον πυλώνα του περιβάλλοντος όσο και στον κοινωνικό πυλώνα («Environmental & Social Quality Score» Μάιος 2018). Η βαθμολογία υποδηλώνει αφενός τη διαφάνεια στις πρακτικές δημοσιοποίησης και αφετέρου την αναγνώριση και άριστη διαχείριση των σχετικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων.

Η Τράπεζα Πειραιώς απέσπασε για το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Yellow δύο σημαντικά διεθνή βραβεία στα Loyalty Magazine Awards 2018: α) "Best Loyalty Programme of the Year - Financial Services", και β) "Regional Loyalty Champion of the Year - Central & Eastern Europe incl. Russia & Turkey".

Η Τράπεζα Πειραιώς απέσπασε την υψηλότερη διάκριση “Performance Brand of the Year” στα Peak Performance Marketing Awards 2018. Στον ίδιο διαγωνισμό, ανάδειξης των πιο αποτελεσματικών και καινοτόμων καμπανιών επικοινωνίας, η Τράπεζα έλαβε άλλες 4 διακρίσεις.

Στην πρώτη πεντάδα μεταξύ των CEO των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών τραπεζών αναδείχθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, κατά την ψηφοφορία του Extel Survey 2018 στην οποία ψήφισαν πάνω από 11.300 στελέχη τραπεζών, επενδυτικών εταιρειών και επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού κλάδου από 88 χώρες του κόσμου. Σημαντική διάκριση έλαβε επίσης το τμήμα Investor Relations της Τράπεζας Πειραιώς, που κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων και την ένατη θέση μεταξύ 128 ευρωπαϊκών τραπεζών.

Με συνολικά 14 βραβεία διακρίθηκε η Τράπεζα Πειραιώς στα Ermis Awards 2018, τον θεσμό που επιβραβεύει την αριστεία στη στρατηγική, τη δημιουργικότητα και την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας. Eπιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς είναι ο πρώτος οργανισμός που τιμήθηκε για πρώτη φορά το 2018 από τον θεσμό με το βραβείο Creative Bravery ως ο πιο «τολμηρός» διαφημιζόμενος, για τη γενναιότητα στην επικοινωνία της.

H Τράπεζας Πειραιώς έλαβε μια σειρά διακρίσεων για την τεχνολογική πρωτοπορία της στο πλαίσιο των Impact Business IT Excellence (BITE) Awards 2018. Συγκεκριμένα, βράβευση κορυφαίας επίδοσης στην κατηγορία «Μετασχηματισμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών» για την υλοποίηση και εφαρμογή της νέας υπηρεσίας «e-loan by winbank» καθώς και στην κατηγορία «Ηλεκτρονική Συνεργασία/ Ηλεκτρονική Τιμολόγηση» για την εξειδικευμένη πλατφόρμα λογισμικού «rapid LINK». Βραβείο άριστης επίδοσης στην υπηρεσία «Web based Trade Finance», που αξιολογήθηκε στο πλαίσιο της κατηγορίας «Νέες Υπηρεσίες & Μετασχηματισμός Επιχειρηματικού Μοντέλου». Εξαιρετική επίδοση στην κατηγορία «Σύνδεση της Επιχειρηματικής & της ICT Στρατηγικής» για τη νέα εφαρμογή λογισμικού «Small Business & Agricultural Affordability & Treatment Tool» και τέλος η κορυφαία διάκριση Grand Award.

Με συνολικά 5 βραβεία διακρίθηκε το Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας Πειραιώς στα Loyalty Awards 2018, με σκοπό την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών στην επιβράβευση και την πιστότητα πελατών.

Διεθνή διάκριση στον τομέα των υπηρεσιών Θεματοφυλακής έλαβε η Τράπεζα Πειραιώς, κερδίζοντας το πρώτο βραβείο Global Excellence Award στον τομέα της Εξυπηρέτησης Πελατών (Relationship Management and Client Services), που απονεμήθηκε από τον διεθνή οργανισμό Global Custodian.