Βραβεία & διακρίσεις του Ομίλου Πειραιώς

awards

Είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που από το 2021 συγκαταλέγεται στην κορυφαία βαθμίδα “CDP A List” για τη διαχείριση του κλιματικού κινδύνου. Ο δείκτης αξιολόγησης CDP δίνει έμφαση στη διαχείριση των κλιματικών κινδύνων και ευκαιριών.

awards

H Τράπεζα Πειραιώς συμπεριλήφθηκε από τους Financial Times ανάμεσα στους Europe’s Climate Leaders για το 2021.

awards

Απέσπασε την υψηλότερη βαθμολογία Diamond στο δείκτη Corporate Responsibility Index – CRI.


awards

Το χρυσό βραβείο «Gold 2021- EBRD Sustainability Award-Financial Intermediaries» απονεμήθηκε στην Τράπεζα Πειραιώς από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Η Τράπεζα αναδείχθηκε πρώτη για τις δράσεις της σε θέματα βιώσιμης τραπεζικής μεταξύ 100 διεθνών τραπεζών, μελών της EBRD, με βάση την ετήσια αξιολόγηση που στηρίζεται σε στοιχεία που αφορούν τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις τους.

awards

Η Τράπεζα Πειραιώς έλαβε την υψηλότερη διάκριση «1 - HIGHER DISCLOSURE» από την ISS Corporate Solutions, τόσο στον πυλώνα του περιβάλλοντος όσο και στον κοινωνικό πυλώνα «Environmental & Social Quality Score». Η βαθμολογία υποδηλώνει αφενός τη διαφάνεια στις πρακτικές δημοσιοποίησης και αφετέρου την αναγνώριση και άριστη διαχείριση των σχετικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων.

awards

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών, υπογράφοντας τις Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών Women’s Empowerment Principles (WEPs).