Βραβεία & διακρίσεις του Ομίλου Πειραιώς

awards

Η Τράπεζα Πειραιώς έλαβε το πρώτο βραβείο στο Θεσμό BRAVO Sustainability Dialogue & Awards 2019, στον πυλώνα "Διακυβέρνηση", ως η μόνη ελληνική τράπεζα που συμμετείχε στη διαμόρφωση των έξι παγκόσμιων Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής, υπό την αιγίδα του UNEP FI. H Τράπεζα βραβεύτηκε και για τη συνολική, οριζόντια συμμετοχή της στο Θεσμό BRAVO, σε όλους τους πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης.awards

Η Τράπεζα Πειραιώς βραβεύτηκε με το SILVER Βραβείο στα Energy Mastering Awards 2019. Στόχος των βραβείων είναι η επιβράβευση των βέλτιστων πρακτικών για τη μείωση της ενεργειακής δαπάνης, την εξοικονόμηση πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.awards

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι στην ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece 2020», όπου συμπεριλαμβάνονται εταιρείες που πρωτοπορούν και προσεγγίζουν ολιστικά τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, κατανοώντας το σημαντικό ρόλο της στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.


awards

Στα Venue Awards 2020, η PICAR A.E. έλαβε για το City Link το Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Best Venue for Christmas Events».awards

Στα Venue Awards 2020, η PICAR A.E. έλαβε για το City Link το Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Best Venue in Attica Region».awards 2019

Στα Venue Awards 2020, η PICAR A.E. έλαβε για το City Link το Χάλκινο βραβείο στην κατηγορία «Best City Center Venue Space».

awards

H PICAR A.E. έλαβε για το City Link το πρώτο και μοναδικό βραβείο «Retail Mall & Park» στο πλαίσιο των RetailBusiness Awards 2020, τον καταξιωμένο θεσμό για το Ελληνικό Λιανικό Εμπόριο και τη Βιομηχανία.