Βραβεία & διακρίσεις του Ομίλου Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς βελτίωσε τη συνολική της βαθμολογία «ESG Rating Score» σε 4,1/5 (από 3,6/5) και κατατάσσεται στο 29% των τραπεζών με την καλύτερη βαθμολογία παγκοσμίως (2019).

Η Τράπεζα Πειραιώς εντάσσεται από το 2016 στο δείκτη εταιρικής αειφορίας «FTSE4Good Emerging Index» της εταιρείας “extra financial rating agency” FTSE Russel Group.

awards

Η Τράπεζα Πειραιώς εντάσσεται στο δείκτη εταιρικής αειφορίας “Vigeo Eiris’ Best Emerging Markets (EM) Performers” σε συνέχεια της αναβάθμισης στο ανώτατο επίπεδο “Advanced Performance” (score 60/100), από την εταιρεία αξιολόγησης VIGEO-EIRIS.

iss
Η Τράπεζα Πειραιώς κατατάσσεται στο επίπεδο Medium με βαθμολογία C- (κλίμακα: από A+ έως και D-) και βρίσκεται άνω του μέσου όρου σε σχέση με τις 251 εταιρείες από το χρηματοπιστωτικό κλάδο που αξιολογήθηκαν (2019).

H εταιρεία “extra-financial rating agency” ISS-oekom, παρουσιάζει και υποστηρίζει υπεύθυνες και αειφόρες επιλογές στην παγκόσμια επενδυτική κοινότητα.

ISS Corporate Solutions
Η Τράπεζα Πειραιώς έλαβε άριστη βαθμολογία «1: HIGHER DISCLOSURE» από την ISS, στον πυλώνα του Περιβάλλοντος και πυλώνα της Κοινωνίας. Στον πυλώνα της Εταιρικής Διακυβέρνησης η βαθμολογία της Τράπεζας είναι 5 (Οκτ. 2019).
Η άριστη βαθμολογία δηλώνει τη διαφάνεια στις πρακτικές της Τράπεζας και την αναγνώριση και άριστη διαχείριση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων.

H εταιρεία “extra-financial rating agency” ISS-oekom, παρουσιάζει και υποστηρίζει υπεύθυνες και αειφόρες επιλογές στην παγκόσμια επενδυτική κοινότητα.
Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που εντάσσεται στο Μητρώο Ethibel EXCELLENCE Investment, του οργανισμού Forum Ethibel (2019). Η επιλογή αυτή αναδεικνύει τη διαχρονική αφοσίωση της Τράπεζας στην Εταιρική Υπευθυνότητα.

Το Forum Ethibel, ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα στο Βέλγιο, προωθεί τις κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις.


Τον Ιούνιο 2019, η Πειραιώς Factoring πέτυχε μια ακόμα παγκόσμια διάκριση από το Διεθνή Οργανισμό Factors Chain International (FCI), με περισσότερα από 400 μέλη σε 90 χώρες στον κόσμο, καταλαμβάνοντας την 4η θέση, ως Export Factor, ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
awards

H PICAR A.E. έλαβε για το City Link το πρώτο και μοναδικό βραβείο «Retail Mall & Park» στο πλαίσιο των RetailBusiness Awards 2019, τον καταξιωμένο θεσμό για το Ελληνικό Λιανικό Εμπόριο και τη Βιομηχανία.


awards

Σημαντικό βραβείo στο πλαίσιο των Event Awards 2019 έλαβε η PICAR A.E. για το City Link. Συγκεκριμένα, στην κατηγορία «Πολυχώρος», το City Link τιμήθηκε με το δεύτερο ασημένιο έπαθλο.awards 2019

Σημαντικό βραβείο στο πλαίσιο των Event Awards 2019 έλαβε η PICAR A.E. για το City Link. Συγκεκριμένα, στην κατηγορία «Θεματικές εκδηλώσεις» για το Pre-Christmas Ball Party 2018 τιμήθηκε με το τρίτο χάλκινο βραβείο.