Βέλτιστη Εκτέλεση Εντολών

Τι είναι η Βέλτιστη Εκτέλεση Εντολών (Best Execution);

Οι ΕΠΕΥ μέχρι σήμερα είχαν την υποχρέωση να εκτελούν τις εντολές των πελατών τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον πελάτη τους λαμβάνοντας υπόψη, κυρίως, την τιμή.

Η υποχρέωση αυτή με την οδηγία MiFID διευρύνεται, και πλέον ο προσδιορισμός του βέλτιστου αποτελέσματος για τον πελάτη, εκτός από την τιμή, μπορεί να λαμβάνει υπόψη και άλλους παράγοντες, όπως ιδίως την ταχύτητα και την πιθανότητα εκτέλεσης της συναλλαγής, το κόστος της συναλλαγής κλπ. Περισσότερες λεπτομέρειες που αφορούν στον τρόπο, με τον οποίο ο Όμιλος Πειραιώς διασφαλίζει τη βέλτιστη εκτέλεση των εντολών των πελατών του θα βρείτε στην Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών.

Χρειάζεται να κάνω κάτι για να πετύχω τη Βέλτιστη Εκτέλεση των εντολών μου;

Όχι, δεν απαιτείται καμία ενέργεια από μέρους σας. Για ενημέρωσή σας έχει ήδη σταλεί μέσω ταχυδρομείου αντίγραφο της Πολιτικής Εκτέλεσης του Ομίλου Πειραιώς. Το συγκεκριμένο έγγραφο επεξηγεί τον τρόπο, με τον οποίο ο Όμιλος Πειραιώς δεσμεύεται να διασφαλίσει την Βέλτιστη Εκτέλεση των εντολών των πελατών του.