Ηλίας Μίλης

Έτος Γέννησης: 1955
Ηλικία: 62
Υπηκοότητα: Ελληνική

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Θέση στο Δ.Σ. -
Εκλογή στο Δ.Σ. -
Συμμετοχή σε Επιτροπές Δ.Σ. -
Εκτελεστικές θέσεις Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Τραπεζική Μεγάλων Επιχειρήσεων, Ναυτιλιακή και Εμπορική Τραπεζική
Ένταξη στην Τράπεζα Πειραιώς 1993
Συμμετοχή σε Εκτελεστικές Επιτροπές Πρόεδρος της Ανώτατης Επιτροπής Πιστοδοτήσεων
Εποπτεία λειτουργικών μονάδων Τραπεζική Μεγάλων Επιχειρήσεων, Ναυτιλιακή και Εμπορική Τραπεζική (SMEs), Αγροτικός Τομέας, Επενδυτική Τραπεζική
Πρόσφατες αρμοδιότητες Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Recovery Banking Unit, 2013-2015
Μέλος Δ.Σ., Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Διεθνείς Δραστηριότητες Ομίλου, 2008-2013
Γενικός Διευθυντής, Διεθνείς Δραστηριότητες Ομίλου, 2006-2008
Γενικός Διευθυντής, Δίκτυο Καταστημάτων Ελλάδας, Αττική, 2004-2006
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Δίκτυο Καταστημάτων Ελλάδας, Αττική, 2003-2004
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Δίκτυο Καταστημάτων Ελλάδας, 2001-2003
Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Δίκτυο Καταστημάτων Ν.Ελλάδος, 2000-2001
Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Δάνεια Επιχειρήσεων, 1999-2000
Διευθυντής, Δάνεια Επιχειρήσεων, 1998-1999
Περιφερειακός Διευθυντής, Δίκτυο Καταστημάτων Ν.Ελλάδας, 1997
Διευθυντής Δ/νσης, Δάνεια Επιχειρήσεων, 1994
Διευθυντής Τομέα, Δάνεια Επιχειρήσεων,1993

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1989 έως 1993 Διευθυντής, Δίκτυο Καταστημάτων, Ιονική Τράπεζα, Αθήνα
1985 έως 1989 Αναπληρωτής Διευθυντής, Marketing, Ιονική Τράπεζα, Αθήνα
1984 έως 1985 Ειδικός Σύμβουλος, Υπουργείο Έρευνας και Ανάπτυξης, Αθήνα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Πρόσφατες/ Τρέχουσες -

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Bachelor of Commerce, University of Alberta-Καναδάς, 1982
Master of Arts in Economics, University of Alberta-Καναδάς, 1980
Οικονομικές Επιστήμες, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1978