Χρήστος Μεγάλου

Έτος Γέννησης: 1959
Ηλικία: 58
Υπηκοότητα: Ελληνική, Βρετανική

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Θέση στο Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Εκλογή στο Δ.Σ. Μάρτιος 2017
Συμμετοχή σε Επιτροπές Δ.Σ. -
Εκτελεστικές θέσεις Chief Executive Officer (CEO)
Ένταξη στην Τράπεζα Πειραιώς 2017
Συμμετοχή σε Εκτελεστικές Επιτροπές Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής
Εποπτεία λειτουργικών μονάδων -
Πρόσφατες αρμοδιότητες -

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2016 Advent International, Senior Advisor, Λονδίνο
2015 έως 2016 Fairfax Financial Holdings, Senior Advisor,
Τορόντο και Λονδίνο
2013 έως 2015 Eurobank Ergasias S.A., CEO, Αθήνα, Ελλάδα
1997 έως 2013 Credit Suisse Group, Investment Banking,
Αντιπρόεδρος Ν. Ευρώπης,
Επικεφαλής, Επενδυτική Τραπεζική Ν. Ευρώπης,
Διευθύνων Σύμβουλος, Λονδίνο
1989 έως 1997 Barclays de Zoete Wedd, Director, Αθήνα και Λονδίνο
1986 έως 1989 Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση
Εσωτερικού Ελέγχου, Αθήνα, Ελλάδα
1984 έως 1986 Arthur Andersen, Αθήνα, Ελλάδα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

2016 έως σήμερα Global Federation Competitiveness Councils,
Ουάσινγκτον, Η.Π.Α., Distinguished Fellow
2016 έως σήμερα Safe Bulkers Inc, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2014 έως σήμερα Parents Leadership Council at Northeastern University,
Βοστόνη, Η.Π.Α., Μέλος
2013 έως 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Ελλάδα, Αντιπρόεδρος
2010 έως 2013 Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Ηνωμ. Βασίλειο, Πρόεδρος
1993 έως 1997 Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Ελλάδα, Αντιπρόεδρος

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

MBA in Finance, University of Aston, Birmingham, Ηνωμένο Βασίλειο, 1982
BSc Οικονομικές Επιστήμες, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα, 1981