Βασίλειος Κουτεντάκης

Έτος Γέννησης: 1963
Υπηκοότητα: Ελληνική

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Θέση στο Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Εκλογή στο Δ.Σ. Δεκέμβριος 2020
Συμμετοχή σε Επιτροπές Δ.Σ. -
Εκτελεστικές θέσεις Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Chief Retail Banking
Ένταξη στην Τράπεζα Πειραιώς 2004
Συμμετοχή σε Εκτελεστικές Επιτροπές
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπή Ομίλου
Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Ενεργητικού – Παθητικού (ALCO)
Μέλος Συμβουλίου Εποπτείας & Διαχείρισης Καθυστερήσεων (ΣΕΚ)
Αντιπρόεδρος Επιτροπής Επικοινωνιακής Στρατηγικής Ομίλου
Μέλος Ανώτερης Συμβουλευτικής Επιτροπής Δεοντολογίας
Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Πελατειακών Αναγκών
Μέλος Επιτροπής Ειδικών Θεμάτων
Μέλος Επιτροπής Λειτουργικού Κινδύνου (ORCO)
Μέλος Επιτροπής Σχεδιασμού ΙΤ και Ποιότητας Λειτουργίας
Μέλος Επιτροπής Χορηγιών και Δωρεών
Μέλος Επιτροπής Διακυβέρνησης Δεδομένων
Μέλος Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Αγροτικού Τομέα
Μέλος Επιτροπής Έγκρισης Σκοπιμότητας Έργων
Εποπτεία λειτουργικών μονάδων

Retail Banking & Distribution Networks
Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Retail Banking & Distribution Networks (Σεπτέμβριος 2017 μέχρι σήμερα)

Πρόσφατες αρμοδιότητες
Γενικός Διευθυντής – Δίκτυο καταστημάτων Ελλάδος (Μάιος 2015- Σεπτέμβριος 2017)
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής – Δίκτυο Καταστημάτων Αττικής και Νοτίου Ελλάδος (2012-2014)
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής – Retail Banking (2007-2012)
Διευθύνων Σύμβουλος – Πειραιώς Κάρτες Α.Ε. (2004-2012)-

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2003 - 2004 Διευθυντής – Καταναλωτική Πίστη, Citibank S.A. Ελλάδος
1999-2003 Περιφερειακός Διευθυντής – Δίκτυο καταστημάτων, Citibank S.A. Ελλάδος
1996-1998 Manager – Diners Club, Citibank S.A. Ελλάδος
1993-1995 Marketing Manager- White Spirits & Liquers, S&E&A METAXA S.A.
1990-1993 Assistant Product Manager, Procter & Gamble Hellas S.A.

Product Assistant, Procter & Gamble Hellas S.A.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

2020 έως σήμερα Μέλος και Εκπρόσωπος ΕΕΤ στο Συμβούλιο Ρευστότητας, Υπουργείο Οικονομικών
2019 έως σήμερα Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής, Ελληνική Ένωση Τραπεζών
2018 έως σήμερα Πρόεδρος του INSEAD NAA Ελλάδος
2004-2012 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου VISA Hellas

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

INSEAD, Fontainebleau, France – MBA, 1990
National Technical University of Athens – Diploma in Electrical Engineering, 1987