Βασίλειος Κουτεντάκης

Έτος Γέννησης: 1963
Υπηκοότητα: Ελληνική

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Θέση στο Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Εκλογή στο Δ.Σ. Δεκέμβριος 2020
Συμμετοχή σε Επιτροπές Δ.Σ. -
Εκτελεστικές θέσεις Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Chief Retail Banking
Ένταξη στην Τράπεζα Πειραιώς 2004
Συμμετοχή σε Εκτελεστικές Επιτροπές
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου
Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Ενεργητικού – Παθητικού (ALCO)
Μέλος Ανώτερης Συμβουλευτικής Επιτροπής Δεοντολογίας
Μέλος Επιτροπής Λειτουργικού Κινδύνου (ORCO)
Μέλος Επιτροπής Group Planning & Monitoring
Μέλος Επιτροπής Χορηγιών και Δωρεών
Μέλος Επιτροπής Διακυβέρνησης Δεδομένων
Μέλος Επιτροπής Έγκρισης Σκοπιμότητας Έργων
Μέλος Επιτροπής ESG & Εταιρικής Υπευθυνότητας
Εποπτεία λειτουργικών μονάδων

Retail Banking & Distribution Networks
Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Retail Banking & Distribution Networks (Σεπτέμβριος 2017 μέχρι σήμερα)

Πρόσφατες αρμοδιότητες
Γενικός Διευθυντής – Δίκτυο καταστημάτων Ελλάδος (Μάιος 2015- Σεπτέμβριος 2017)
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής – Δίκτυο Καταστημάτων Αττικής και Νοτίου Ελλάδος (2012-2014)
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής – Retail Banking (2007-2012)
Διευθύνων Σύμβουλος – Πειραιώς Κάρτες Α.Ε. (2004-2012)-

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2003 έως 2004 Διευθυντής – Καταναλωτική Πίστη, Citibank S.A. Ελλάδος
1999 έως 2003 Περιφερειακός Διευθυντής – Δίκτυο καταστημάτων, Citibank S.A. Ελλάδος
1996 έως 1998 Manager – Diners Club, Citibank S.A. Ελλάδος
1993 έως 1995 Marketing Manager- White Spirits & Liquers, S&E&A METAXA S.A.
1990 έως 1993 Assistant Product Manager, Procter & Gamble Hellas S.A.

Product Assistant, Procter & Gamble Hellas S.A.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

2022 έως σήμερα Snappi Α.Ε., Μέλος Δ.Σ.
2020 έως σήμερα Πειραιώς Agency Solutions Α.Ε., Μέλος Δ.Σ.
2020 έως σήμερα Μέλος και Εκπρόσωπος ΕΕΤ στο Συμβούλιο Ρευστότητας, Υπουργείο Οικονομικών
2019 έως σήμερα Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Μέλος Δ.Σ.
2019 έως σήμερα Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής, Ελληνική Ένωση Τραπεζών
2018 έως σήμερα Πρόεδρος του INSEAD NAA Ελλάδος
2004 έως 2012 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου VISA Hellas

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

INSEAD, Fontainebleau, France – MBA, 1990
National Technical University of Athens – Diploma in Electrical Engineering, 1987