Σολoμών Μπεράχας

Έτος Γέννησης: 1953
Υπηκοότητα: Ελληνική

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Θέση στο Δ.Σ. Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Εκλογή στο Δ.Σ. Δεκέμβριος 2020
Συμμετοχή σε Επιτροπές Δ.Σ. Αντιπρόεδρος Επιτροπής Κινδύνων
Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου
Μέλος Επιτροπής Αποδοχών
Εκτελεστικές θέσεις -
Ένταξη στην Τράπεζα Πειραιώς 2012
Συμμετοχή σε Εκτελεστικές Επιτροπές -
Εποπτεία λειτουργικών μονάδων -
Πρόσφατες αρμοδιότητες Μέλος Δ.Σ. ως Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, 2012-2014
Ανώτερος Σύμβουλος Κινδύνου για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων και την είσπραξη απαιτήσεων, 2014-2015
Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2012 έως 2015 Ανεξάρτητος Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Αθήνα
Τράπεζα Πειραιώς, Αθήνα, Μέλος Δ.Σ., 2012-2014
Γενική Τράπεζα, Αθήνα, Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, 2013-2014
2002 έως 2012 Eurobank EFG, Αθήνα, Group Risk Director, Personal Banking
1983 έως 2002 Citibank, Αθήνα, Credit and Risk Director, 1991-2002
Citibank-MetLife Alico Strategic Partnership, Αθήνα, Senior Relationship Manager, 2000-2002
Citibank Bankcards, Business Manager, 1987-1991
Citibank, Νέα Υόρκη, Senior Credit Officer, 1985-1987
Citibank, Νέα Υόρκη, Αντιπρόεδρος, Credit Policy and Portfolio Analysis, 1983-1985

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

2021 έως σήμερα Τειρεσίας Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Α.Ε., Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
2020 έως σήμερα ΕΛΕΠΑΠ, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2020 έως σήμερα Σύνδεσμος Α.Ε. και Επιχειρηματικότητας, Α’ Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2019 έως σήμερα Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
1995 έως 2021 Τειρεσίας Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Α.Ε., Μέλος Δ.Σ.
2015 έως 2016 Deloitte Business Solutions, Μέλος Δ.Σ.
2013 έως 2014 Γενική Τράπεζα, Μέλος Δ.Σ.
2006 έως 2012 Eurobank Financial Planning Services, Αντιπρόεδρος

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

DSc, Operations Research, Technion Israel Institute of Technology, 1981
ΜSc, Industrial Engineering and MIS, Technion Israel Institute of Technology, 1978
BSc, Industrial Engineering and Management, Technion Israel Institute of Technology, 1976