piraeus financial holdings

Ιστορική διαδρομή Ομίλου

2021-2020

Νέα Εποχή για την Τράπεζα Πειραιώς

2019-2017

Ανάκαμψη της Αγοράς
2016-2009

Αντιμετωπίζοντας την
Οικονομική Κρίση
2008-2000

Ισχυρή
εγχώρια παρουσία,
Διεθνής επέκταση
1999-1916

Τα Πρώτα Χρόνια

Τον Φεβρουάριο 2019, η Τράπεζα Πειραιώς ολοκληρώνει την πώληση της συμμετοχής της (98,8%) στη θυγατρική της στην Αλβανία, Tirana Bank Sh.a., στην Balfin Sh.p.k. και στην Komercijalna Banka AD.
Τον Ιούνιο 2019, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την Intrum για τη διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στην ιδιοκτησία της Τράπεζας Πειραιώς / Real Estate Owned Assets (“REOs”), μέσω της ίδρυσης της κορυφαίας ανεξάρτητης εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις για την ελληνική αγορά.

Τον Ιούνιο 2019, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει την συμφωνία με την εταιρεία συνδεδεμένη με την Davidson Kempner Capital Management LP για την πώληση επιχειρηματικών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ), μεικτής
λογιστικής αξίας €0,5 δισ.


Τον Ιούνιο 2019, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών για την έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης ύψους €400 εκατ., δεκαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη (10NC5), υπό το Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών (EMTN) ύψους €25 δισ.

Το Σεπτέμβριο 2019, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει την ολοκλήρωση της πώλησης συμμετοχής της (99,98%) στη θυγατρική της στη Βουλγαρία, Piraeus Bank Bulgaria AD στην Eurobank Bulgaria AD.

Το Σεπτέμβριο 2019, η Τράπεζα Πειραιώς είναι μεταξύ των 130 τραπεζών που υπογράφουν τις παγκόσμιες Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής.

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου προσφέροντας κίνητρα στους εργαζόμενους που επιθυμούν να συμμετέχουν. Η Τράπεζα προσπαθεί να προσαρμοσθεί στις νέες συνθήκες που αναδύονται στην τραπεζική αγορά, προσφέροντας ευκαιρίες στο ανθρώπινο δυναμικό της να επικεντρωθεί σε άλλες προσωπικές επιλογές.


Η Τράπεζα Πειραιώς εντάσσεται ως νέο μέλος στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Συμβουλίων για την Ανταγωνιστικότητα (GFCC). Το GFCC είναι ένα δίκτυο ηγετών και οργανισμών που δεσμεύονται για την εφαρμογή στρατηγικών ανταγωνιστικότητας με στόχο την προώθηση της καινοτομίας, της παραγωγικότητας και της ευημερίας. Η GFCC, ιδρύθηκε το 2010 και εκπροσωπείται σήμερα σε πάνω από 35 χώρες σε έξι ηπείρους.

Τον Ιανουάριο 2018, η Τράπεζα Πειραιώς εφαρμόζει για πρώτη φορά το πρότυπο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα».

Τον Μάρτιο 2018, η Τράπεζα Πειραιώς ολοκληρώνει τη διαδικασία πώλησης της θυγατρικής Olympic Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις ΑΕ, η οποία κατέχει το master franchise της Avis Rent a Car, Budget Rent a Car και Payless για όλη την Ελλάδα.
Τον Απρίλιο 2018, η Τράπεζα Πειραιώς ολοκληρώνει την πώληση της Piraeus Bank Beograd AD στην Direktna Bank AD.
Τον Μάιο 2018, η Τράπεζα Πειραιώς συμφωνεί με την Bain Capital Credit LP την πώληση μη εξυπηρετούμενων και καταγγελμένων επιχειρηματικών Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ), με εμπράγματες εξασφαλίσεις σε ακίνητα, μικτής λογιστικής αξίας €1,4 δισ.
Τον Ιούνιο 2018, η Τράπεζα Πειραιώς ολοκληρώνει την πώληση της Piraeus Bank Romania στην J.C. Flowers & Co.


Τον Ιούλιο 2018, η Τράπεζα Πειραιώς συμφωνεί με την APS Investments S.a.r.l. την πώληση και μεταφορά μη εξυπηρετούμενων, καταγγελμένων καταναλωτικών δανείων και υπολοίπων πιστωτικών καρτών χωρίς κάλυψη, συνολικής μικτής λογιστικής αξίας €0,4 δισ.
Τον Ιούλιο 2018, οι 4 ελληνικές συστημικές τράπεζες συνάπτουν συμφωνία συνεργασίας με το πιστωτικό ίδρυμα, εξειδικευμένο στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων, doBank SpA.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς, κατά τη συνεδρίασή του στις 8 Μαρτίου 2017, εξέλεξε ομόφωνα τον κ. Χρήστο Μεγάλου ως νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας. Ο κ. Μεγάλου είναι ένα εξαιρετικά έμπειρο στέλεχος που κατείχε υψηλές θέσεις ευθύνης στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Κατά το μεγαλύτερο μέρος της σταδιοδρομίας του, εργάσθηκε σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με έδρα το Λονδίνο. Ο κ. Μεγάλου διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος στη Eurobank Ergasias, μια από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα. Προηγουμένως κατείχε υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις στην επενδυτική τραπεζική του Credit Suisse.

Στις 24 Μαΐου 2017, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε το στρατηγικό της σχέδιο μέχρι το 2020 με την επωνυμία “Agenda 2020”, με κύριους στόχους: α) τη μείωση των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (NPLs) και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) σε διεθνώς αποδεκτά επίπεδα, β) τη δημιουργία ενός κερδοφόρου και αειφόρου επιχειρηματικού μοντέλου, με ελκυστικές αποδόσεις για τους μετόχους μεσοπρόθεσμα, γ) τη διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης και δ) την αποκατάσταση της αυτόνομης πρόσβασης σε χρηματοδότηση από τις αγορές. Η “Agenda 2020” θέτει ένα πλήρες πλαίσιο στρατηγικών προτεραιοτήτων, οι οποίες σε συνδυασμό με την εστιασμένη και αποτελεσματική υλοποίηση, θα παρέχουν μια ξεκάθαρη πορεία πλήρους επανάκτησης των δυνατοτήτων της Τράπεζας.

Τον Αυγούστου 2017, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι η συμφωνία συνεργασίας με την NN Hellas στον τομέα του Bancassurance, ανανεώνεται από την 1η Ιανουαρίου 2018 για 10 χρόνια, με δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης για ακόμη 5 χρόνια. Η Τράπεζα Πειραιώς θα συνεχίσει να προσφέρει, κατ’ αποκλειστικότητα, στους πελάτες της τα ασφαλιστικά προϊόντα Ζωής και Υγείας της ΝΝ Hellas.
Η Τράπεζα Πειραιώς - η κορυφαία τράπεζα στην Ελλάδα - σε συνεργασία με την UnionPay International - τον κινέζικο οργανισμό παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με περισσότερες από 6,1 δισεκατομμύρια πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες παγκοσμίως - εισάγουν το QuickPass στη Νότια Ευρώπη για πρώτη φορά.
Τον Σεπτέμβριο 2017 η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας για την πώληση της θυγατρικής της Piraeus Bank Beograd στη Σερβία προς την Direktna Banka A.D., τραπεζικό όμιλο που έχει αυξήσει σημαντικά την παρουσία του στην αγορά της Σερβίας.
Τον Οκτώβριο 2017, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε την έκδοση καλυμμένου ομολόγου 5ετούς διάρκειας και ύψους € 0,5 δισ., το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Καλυμμένων Ομολογιών της Τράπεζας Πειραιώς ύψους € 10 δισ. Πρόκειται για την πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολογιών από την Τράπεζα Πειραιώς και την πρώτη φορά που οι διεθνείς υπερεθνικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί επενδύουν σε καλυμμένα ομόλογα που έχουν εκδοθεί από ελληνικές τράπεζες από την έναρξη της οικονομικής κρίσης.
Το Νοέμβριο 2017, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει την πώληση της θυγατρικής της "Olympic Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία" (Olympic), η οποία κατέχει το master franchise της Avis Rent a Car, Budget Rent a Car και Payless για όλη την Ελλάδα.
Το Νοέμβριο του 2017, η Τράπεζα Πειραιώς ξεκινά το έργο με την επωνυμία "Horizon", το οποίο αφορά συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο επανεξέτασης των εξόδων από μηδενική βάση, όπου σχεδιάζονται συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το λειτουργικό μοντέλο της Τράπεζας Πειραιώς σε τέσσερεις βασικούς πυλώνες: προσβασιμότητα πελάτη, διαδικασίες εξυπηρέτησης, ψηφιοποίηση βασικών διεργασιών και θεσμοθέτηση ενός πρωτοποριακού πλαισίου προμηθειών.
Τον Δεκέμβριο 2017, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία με την J.C. Flowers & Cο για την πώληση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου στη θυγατρική της στη Ρουμανία, Piraeus Bank Romania S.A.
Η Τράπεζα Πειραιώς εγκαινιάζει την λειτουργία πρωτοποριακής ιστοσελίδας Properties4sale.gr, με στόχο την πώληση των περιουσιακών στοιχείων ακίνητης περιουσίας (REO) μέσω διαδικτυακών δημοπρασιών. Η Τράπεζα έχει ολοκληρώσει με επιτυχία 3 ψηφιακές δημοπρασίες το 2017, ενώ σχεδιάζει να ενισχύσει περαιτέρω το πλήθος των ηλεκτρονικών δημοπρασιών εντός του 2018.
Η Τράπεζα Πειραιώς εγκαινιάζει ένα νέο πρόγραμμα ανάπτυξης εταιρικής κουλτούρας που στοχεύει στην αναζωογόνηση των νέων εταιρικών αξιών της, καθορίζοντας τις ενέργειες και τον τρόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας με βάση την υπευθυνότητα, την αξιοκρατία και τη διαφάνεια.
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ολοκληρώσει τη συνολική αναδιοργάνωση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενισχύοντας την εταιρική διακυβέρνηση, η οποία περιλαμβάνει ηγετική και διεθνή χρηματοοικονομική εμπειρία, ενώ έχει αναδιοργανώσει σε σημαντικό βαθμό την ανώτατη διοικητικής της διάρθρωση, σε επίπεδο ανώτατης εκτελεστικής ομάδας, επανεξετάζοντας διεξοδικά όλες τις λειτουργίες και τις πολιτικές εσωτερικού ελέγχου.