Πειραιώς Financial Holdings Mailing List

Λυπούμαστε που σας χάνουμε!

Η διαδικασία διαγραφής σας από τη λίστα προωθητικών ενεργειών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Πειραιώς Financial Ηοldings θα ολοκληρωθεί εντός 7 εργάσιμων ημερών.

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.