Οικονομικό Ημερολόγιο 2023

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. (η «Εταιρεία»), στο πλαίσιο της έγκυρης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Οικονομικού Ημερολογίου της Εταιρείας στις 17 Ιανουαρίου 2023, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας θα είναι η Τρίτη 27 Ιουνίου 2023. Το επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο 2023 παρουσιάζεται παρακάτω:

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2022 και ενημέρωση αναλυτών

Παρασκευή, 05 Μαΐου 2023

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου 3μήνου 2023 και ενημέρωση αναλυτών

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2023

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2023

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου 6μήνου 2023 και ενημέρωση αναλυτών

Παρασκευή, 03 Νοεμβρίου 2023

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 9μήνου 2023 και ενημέρωση αναλυτών

Η δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.piraeusholdings.gr).

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των ανωτέρω ημερομηνιών, κατόπιν σχετικής έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.


Αθήνα, 26 Μαΐου 2023