Τρεις Παράγοντες Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας: ο Στατιστικός, ο Παθητικός και ο Ευμετάβλητος

Πριν από έξι μήνες, στην κορύφωση της Παγκόσμιας Γεωπολιτικής κρίσης, με τον πληθωρισμό να κυμαίνεται σε διψήφιο επίπεδο και την αβεβαιότητα για την επάρκεια του ενεργειακού εφοδιασμού, όλοι ήταν απασχολημένοι με την προς τα κάτω αναθεώρηση των προβλέψεών τους για την αναπτυξιακή δυναμική της ΕΕ και της Ελλάδας. Πηγαίνοντας κόντρα στο ρεύμα, προτιμήσαμε να μην ενστερνιστούμε την απαισιόδοξη αυτή στάση και να διατηρήσαμε την πρόβλεψή μας για αύξηση του ΑΕΠ της ελληνική οικονομία το 2023 κατά 3,6%, βάσει 3 διαφορετικών παραγόντων:

α) Στον «στατιστικό» παράγοντα. Η πολύ θετική δυναμική της ελληνικής οικονομίας το 4ο τρίμηνο του 2022 όπου το ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές 2015) έφτασε το υψηλό επίπεδο των €48,7 δισ., σημαίνει ότι εάν το ΑΕΠ σε κάθε ένα από τα 4 τρίμηνα του 2023 παραμένει σταθερό σε αυτά τα επίπεδα (δηλαδή των €48,7 δισ ανά τρίμηνο) τότε η κατ’ έτος μεταβολή του ΑΕΠ 2022/2023 θα ανέλθει στα επίπεδα του 1,5%. Με άλλα λόγια, αυτή και μόνο η «στατιστική» ιδιότητα του υπολογισμού των ρυθμών μεταβολής της οικονομικής δραστηριότητας χαρίζει στην Ελλάδα 1,5% αύξηση στο ΑΕΠ.

β) Η ανάπτυξη θα υποστηριχθεί επίσης με «παθητικό» τρόπο από την αντιστροφή του αρνητικού σοκ των όρων του εμπορίου που έπληξε την ελληνική και την ευρωπαϊκή οικονομία το 2022. Στην Ελλάδα, η άνοδος στις διεθνείς τιμές ενέργειας και τροφίμων διεύρυνε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και αφαίρεσε σχεδόν 2,5% μονάδες της αύξησης του ΑΕΠ. H μερική αντιστροφή αυτού του αρνητικού αντίκτυπου το 2023, καθώς οι τιμές επιστρέφουν παθητικά στα μακροπρόθεσμα επίπεδά τους αναμένουμε να συμβάλει θετικά στην αύξηση του ΑΕΠ.

γ) Τέλος, ο «ευμετάβλητος» παράγοντας καθώς αναμένουμε ότι η ανάπτυξη θα προέλθει από την ανάκαμψη των επενδύσεων. Η αυξημένη αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού και ο ακόμη αρνητικός σχηματισμός «καθαρού παγίου κεφαλαίου» υποδηλώνουν επείγουσα ανάγκη για αυξημένες επενδύσεις στην ελληνική οικονομία. Αυτά τα επενδυτικά σχέδια θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν με προνομιακούς όρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ωστόσο, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τη μεγάλη μεταβλητότητα αυτού του παράγοντα καθώς επηρεάζεται από σημαντικό πλήθος μεταβλητών όπως το οικονομικό κλίμα, το στάδιο του επιχειρηματικού κύκλου, το επίπεδο των επιτοκίων, η έκταση της πολιτικής αβεβαιότητας κ.τ.λ.