Μικρομεσαία επιχειρηματικότητα: επικαιροποίηση του συστήματος αξιολόγησης κλαδικών επιδόσεων

Συνεχίζουμε και φέτος να παρακολουθούμε συστηματικά τις κλαδικές επιδόσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), μέσω του δείκτη BIC (BIC Index) και του συστήματος αξιολόγησης BIC Rating System. Όπως προκύπτει από ένα διευρυμένο δείγμα άνω των 19 χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με διαθέσιμα χρηματοοικονομικά στοιχεία όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, το 2017 η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα συνεχίζει την ανοδική τροχιά των θετικών επιδόσεων.

Ο γενικός δείκτης αξιολόγησης κλαδικών επιδόσεων BIC Index ανήλθε σε νέο υψηλότερο επίπεδο στις 44,4 μονάδες το 2017 από 43 το 2016. Η βελτίωση προήλθε από τις θετικότερες μέσες επιδόσεις στις διαστάσεις της ρευστότητας και της διάρθρωσης κεφαλαίων. Ωστόσο, η μέση αποδοτικότητα των ΜμΕ, που αντανακλά την κερδοφορία τους, παρέμεινε σχεδόν στάσιμη το 2017 σε σχέση με το 2016. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέρος της θετικής αυτής εικόνας εκτιμάται ότι οφείλεται ως ένα βαθμό και στις συνθήκες εκκαθάρισης του επιχειρηματικού τοπίου με επικράτηση των ανθεκτικών επιχειρήσεων και εκτοπισμό των μη βιώσιμων ως απόρροια της οικονομικής κρίσης. Επίσης, ενδέχεται να έχει αλλάξει ο βαθμός δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων, με τις πιο υγιείς επιχειρήσεις να έχουν πιο συστηματική δημοσίευση και κατά συνέπεια τη δυνατότητα καταγραφής των επιδόσεων περισσότερο αυτών των επιχειρήσεων.

Ένα νέο στοιχείο της φετινής μας έκδοσης είναι η αναθεώρηση του συστήματος αξιολόγησης των κλαδικών επιδόσεων των ΜμΕ και παρουσιάζουμε το BIC Rating System v. 1.02. Η προηγούμενη εκδοχή στηριζόταν στις παρατηρήσεις της περιόδου 2007-2012, που περιείχε τόσο έτη ακμής όσο και έτη ύφεσης. Έκτοτε, η ελληνική οικονομία και επιχειρηματικότητα διάνυσε φάσεις ανάκαμψης, αλλά ήρθε και αντιμέτωπη με την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls). Θέλοντας να ενσωματώσουμε και τις μετέπειτα τάσεις και φάσεις του οικονομικού κύκλου της χώρας, οδηγούμαστε στην απόφαση αναθεώρηση των ορίων του BIC Rating System. Επομένως, συνεχίζουμε να αξιολογούμε την εξέλιξη της επίδοσης ενός κλάδου τόσο σε διακλαδικό επίπεδο όσο και σε διαχρονικό μέσα από ένα σταθερό αλλά αναθεωρημένο ποσοτικό πλαίσιο αναφοράς.

Σύμφωνα με το νέο σύστημα αξιολόγησης των κλάδων (BIC Rating System v. 1.02), το 2017 η μέση βαθμίδα αξιολόγησης των 50 κλάδων διατηρήθηκε στο επίπεδο “a-” του 2016, το βέλτιστο από τη στιγμή κατάρτισης του δείκτη BIC Index (2007). Ανάμεσα στους κλάδους που εμφανίζουν τις καλύτερες επιδόσεις το 2017, για ένα ακόμη έτος είναι κλάδοι που σχετίζονται με τον τουρισμό, όπως οι πλωτές μεταφορές (50) και η εστίαση (56), ενώ τα ορυχεία και λατομεία (Β) διατήρησαν και το 2017 τις ενισχυμένες μέσες επιδόσεις του προηγούμενου έτους. Από την άλλη πλευρά, οι χαμηλότερες επιδόσεις καταγράφηκαν σε κλάδους σχετικούς με το θέαμα όπως οι κλάδοι της ψυχαγωγίας (Ρ) και των μέσων μαζικής ενημέρωσης (59+60), αλλά και στις αεροπορικές μεταφορές (51), τη βιομηχανία ξύλου (16) και της κατασκευής επίπλων (31).