Παρουσιάσεις

13/11/2015

Παρουσίαση Κεφαλαιακής Ενίσχυσης (pdf)
(Διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά)


12/11/2015

Investor Update Presentation (pdf)
(Διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά)


2/11/2015

Εταιρική Παρουσίαση Ομίλου (pdf)

(Διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά - Με βάση τα στοιχεία 1ου 6μήνου & 9μήνου 2015)


31/10/2015

Παρουσίαση - Αποτελέσματα Συνολικής Αξιολόγησης ΕΚΤ (pdf)
(Διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά)