Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Ανακοίνωση (pdf)