Ανακοίνωση ημερομηνίας αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2017

Η Τράπεζα Πειραιώς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι η ανακοίνωση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2017 του Ομίλου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.